Egy többek között szivárogtatással foglalkozó internetes portál még 2012 márciusában indított pert a Fővárosi Bíróságon annak érdekében, hogy a bíróság kötelezze az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (MNV) az állami vagyon nyilvántartására szolgáló adatbázisának kiadására. Az MNV szerint az internetes portál nyilvánvaló tájékozatlanságból eredő adatkérésének teljesítésével kikerülő információk versenyhátrányt okozhatnak az állami vállalatok működése, illetve az állami vagyon hasznosítása körében. A kérés teljesítése a vagyonkezelő szerint nyilvánvalóan üzleti titkot sértene, és az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint a közérdekű adatigényléshez való jogot visszaélésszerűen nem lehet gyakorolni, ezért az MNV Zrt. az adatigénylésnek nem tett eleget.

Az ügyben a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletet hozott, melyben a felperes keresetét, vagyis a belső adatbázis kiadását elutasította. A Bíróság indoklása szerint az adatbázis teljes közlésével felmerülhet a vagyonvesztés veszélye, és az állami vagyon védelme minden állampolgár érdeke. A bíróság egyetértett abban, hogy a teljes adatbázis közlése versenyhátrányt okozhat, és ezt a keresetet benyújtó felperes is elismerte.

A jogszabályok alapján az állami tulajdonban lévő társaságok lényegesen több információt kötelesek tevékenységükről nyilvánosságra hozni, mint a magántulajdonban lévő cégek, a piaci versenyben így eleve hátrányban vannak az azonos területeken tevékenykedő magántársaságokkal szemben. Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás nemcsak a közzétételi kötelezettségek teljesítését jelenti, hanem a piaci körülményekhez hasonló gazdálkodási, vállalatirányítási, ellenőrzési tevékenység alkalmazását is, köztük a gazdálkodás szempontjából érzékeny adatok védelmét és az állami vagyon értékvesztésének megakadályozását is.

Az MNV Zrt. 2011-ben 120 közadatkérésre adta ki a kért információkat magánszemélyeknek, újságíróknak, civil szervezeteknek és cégeknek; hivatalos honlapján pedig folyamatosan elérhetővé teszi a kötelezően közzéteendő nyilvános adatokat - közölte a szervezet. A nyilvánosságot leginkább érdeklő ügyekben az átláthatóság és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében saját döntése alapján közzétette honlapján a közadatokat (például Fradi-pálya, Budapest Airport privatizációs szerződései, magyar alumíniumipar szerződései).