A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell - egyebek mellett - az elszállítás okát és költségét, a jármű elszállítás előtti helyét, rendszámát, gyártmányát, típusát, színét, és külföldi rendszámú jármű esetén az államjelzését, a  jármű látható sérüléseit és egyéb meghibásodását, különleges felszereléseit. A jegyzőkönyv végül tartalmazza a tárolóhely címét és telefonszámát, ahol az elszállított jármű átvehető. Ha a jármű lezáratlan volt, akkor az abban lévő ingóságokat tételesen fel kell sorolni.

A  jármű elszállításáról az  ismert üzembentartót - a  jegyzőkönyv egy példányának elküldésével - haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse, valamint a járművet és a járműben található ingóságokat vegye át. Az értesítésben közölni kell azt is, hogy a közterület-felügyelet a járművet árverésen értékesítheti.

A külföldi forgalmi rendszámú jármű elszállítása esetén - az  üzemben tartó megállapítása céljából - a  közterületfelügyelet megkeresi annak az  államnak a hatóságát, ahol a járművet forgalomba helyezték.

A rendelet előírásait az új év első napjától kell alkalmazni úgy, hogy a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is ezek az irányadók.