A törvény 2013. július elsején lépne hatályba, és felhatalmazná a kormányt, hogy megállapítsa többek között a használati díjfizetésre és az útdíjfizetésére kötelezettek körét, valamint a díjkategóriákat és a kiszabható bírságok összegét. A fizetésköteles utakat és útszakaszokat külön rendeletben állapítaná meg a közlekedésért felelős miniszter. (Közben érik a botrány az útdíjtenderen?)

Az országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése, a forgalom időszakos és helyi szabályozása, a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítése, valamint a társadalmi és környezeti költségek megjelenítése szükségessé teszik, hogy az úthasználók a közútkezelés és fejlesztés költségeihez az úthasználatuk arányában járuljanak hozzá, és a járművek környezetvédelmi szempontú korszerűségét is tekintetbe vevő arányos díjszabási rendszer jöjjön létre - olvasható a tervezetben.

A törvény tartalmazza majd többek között az útdíj és annak megfizetése részleteit, a díjfizetés alól mentesülők körét, a bírság meghatározásával kapcsolatos alapelveket, illetve a díjak felhasználásának alapelveit, és az ellenőrzés részleteit.

A tervezet szerint a bírság mértékét úgy kell megállapítani, hogy az arra ösztönözze a díjfizetésre kötelezetteket, hogy az előírt díjat megfizessék. A jogerősen kiszabott és határidőben meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül és adók módjára kell behajtani.