Az érintett dokumentumok a kormány számára készített, olyan döntés-előkészítő adatokat tartalmazó iratok, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a keletkezésüktől számított tíz évig nem nyilvánosak - válaszolta Pintér Sándor belügyminiszter írásban az őt az egészségügyi ellátás átalakításáról szóló tanulmány tartalmáról faggató MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó részére.

A kormány ugyanis korábban megrendelt egy vizsgálati anyagot a magyar egészségügy lehetséges átalakításáról a nemzetközileg elismert Boston Consulting Grouptól (BCG). A nettó 278 millió forintért készült tanulmány elkészítésének határideje augusztus 7. volt, de a tartalmát 20 nap alatt sem ismertették, és mint Pintér Sándor válaszából kiderül, tíz évig nem is fogják ismertetni.

QP | Quality Placement

Korábbi pletykák viszont vannak róla: egy uniformizált, adókból fenntartott, de hatékonyságnöveléssel fejlesztett egészségügy lehet a jövő. Nincs jele a külső források, például biztosítói pénzek bevonásának. Ezzel párhuzamosan fölszámolnák a tulajdonformák sokféleségét az alapellátásban és a kórházi szektorban is, a teljes egészségügyi rendszerben. Egyetlen hivatal irányíthatná a szolgáltatók beszerzéseit, fejlesztését éppúgy mint a személyzeti politikáját - értesült még korábban a Népszava. Sejtéseket pedig abból is megengednek maguknak a szakemberek, hogy milyen kérdőívet kaptak az egészségügyi dolgozók.

A BCG aktívan részt vett a 2018-as szlovák kórházreform szakmai előkészítésében is. Az ottani probléma nagyon hasonló a magyarországihoz: az állami kórházak nem működnek jól és sorozatosan eladósodnak, ám a kormányok eddig egyszer sem nyúltak a rendszer strukturális problémáihoz, amelyek megoldása tartósan segítene az ágazaton. Ezzel szemben újra meg újra konszolidálta a szlovák kormány az intézmények adósságát, majd a kórházak újra meg újra eladósodtak.

A legutóbbi adatok szerint - melyeket a Napi.hu dolgozott fel részletesen - július végére csaknem 37 milliárd forinttal tartoztak a magyar kórházak a beszállítóknak. Az adósság egy hónap alatt 1,8 milliárddal nőtt, az idei átlagos havi gyarapodás 5,2 milliárdra emelkedett a tavalyi 4,7 milliárddal szemben

Igaz, a szlovák egy hibridrendszer: az állami biztosító szerepét magán szervezetek töltik be, ahol verseny van emiatt az ellátások minősége és a befizetések ára között.

Az ottani reformterv háromszintű intézményrendszert javasolt: országos, regionális és helyi kórházakat. Definiálták volna, hogy melyik szintű intézményben milyen ellátást és műtéteket kell nyújtani a betegeknek. Az ország bármely pontján legfeljebb 30 perc alatt el kellett volna érnie a betegnek a sürgősségi osztályra. De a javaslat vége az lett, hogy ehhez kórházakat kell bezárni és súlyponti intézményeket létrehozni.