Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2022. január 1-től 8 400 forint lesz, amely 5 százalékos emelkedés az idei összeghez képest - adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege

HaviNapi
2022. január 1-jétől8 400 Ft280 Ft
2021. január 1-jétől 8 000 Ft270 Ft
2020. január 1-jétől7 710 Ft257 Ft
2019. január 1-jétől7 500 Ft250 Ft
2018. január 1-jétől7 320 Ft244 Ft
2017. január 1-jétől7 110 Ft237 Ft
2016. január 1-jétől7 050 Ft235 Ft
2015. január 1-jétől6 930 Ft231 Ft
Forrás: NAV

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles:

  • az a belföldi személy, aki nem biztosított továbbá egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult,
  • tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet,
  • a központi költségvetés a saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő – foglalkoztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet végzőnek nem minősülő személyek, a gyermekgondozási díjban részesülő, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról szóló törvény 22. § (1) bekezdés a)-f), h)-p) és r)-t) pontjában meghatározott személyek után.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn - olvasható a NEAK oldalán.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül a NAV tájékoztatást küld a fizetésre kötelezett természetes személy részére és a fizetési kötelezettséget az illető adószámláján az egészségbiztosítási jogviszony nyilvántartás jelzése alapján automatikusan előírja.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a 21T1011U jelű adatlap kitöltésével.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők jogosultságot szereznek az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai teljes körére.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát - ez idén 48 000, jövőre 50 400 forint - akkor a kötelezett TAJ számát érvénytelenítik, vagyis egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.