Októberben a központi költségvetés 53,5 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 7,7 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok pedig 17,6 milliárd forintos szufficittel zártak - közölte a nemzetgazdasági tárca.

A tavalyi évben az államháztartás központi alrendszerének többlete 10,7 milliárd forintot tett ki.

A központi költségvetés bevételei összességükben közel 33 milliárd forinttal elmaradtak a tavalyi októberi összegtől.

A főbb adóbevételek eltérő módon alakultak: az egyszerűsített vállalkozói adó, valamint a jövedéki és regisztrációs adóbevételek meghaladták a tavalyi összeget, míg a társasági adó, az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó bevételek elmaradtak az előző évitől.

Emellett csökkentette a bevételeket az, hogy a megszűnt társas vállalkozások különadójából még 5,7 milliárd forintos visszautalására került sor.

Alacsonyabb összegben alakultak az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek is, az elemzésnél azonban figyelembe kell venni, hogy tavaly közel 20 milliárd forint osztalék befizetésére került sor október hónapban.

A kiadási oldalon a mintegy 82 milliárd forinttal több kifizetést elsősorban a garancia és hozzájárulás a TB alapok kiadásaihoz előirányzat tavalyinál nagyobb alakulása okozta, mely az eltérő finanszírozási rend következménye.

Emellett magasabb összegben teljesültek a lakásépítési támogatások, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások, továbbá a kamatkiadások és a hozzájárulások.

Az elkülönített állami pénzalapok egyenlegjavulását a bevételi oldalon a rehabilitációs hozzájárulások kedvezőbb alakulása, a kiadási oldalon pedig elsősorban a Munkaerőpiaci Alap alacsonyabb központi költségvetési befizetései okozták.

Az októberihez képest az év végi hiány 270 milliárd forinttal lehet kisebb - ennek elérését segítheti a szuficites december mellett a különadók befizetése.