Magyarországon a termelőágazatokban júliusban kissé módosultak az előző hónapokra jellemző tendenciák. A bruttó ipari termelés növekedési üteme kissé gyorsult. A júliusi termelés 5,6 százalékkal haladta meg a tavaly júliusi szintet. (Májusban 4,4 százalékos, júniusban 4,3 százalékos volt a növekedési ütem.) Az első hét hónap együttes ipari teljesítménye 4 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. (2002. január-júliusban 2 százalékos volt a növekedés.) Az ipari termelés 90 százalékát adó feldolgozóiparban a héthavi termelés (7,6 százalékos) növekménye teljes egészében exportra került, ugyanakkor a belföldi eladás nem haladta meg a tavalyi szintet. Folytatódott tehát az ipar exportorientált fejlődése, illetve az a több éve tartó tendencia, miszerint a belföldi kereslet dinamikus növekedése nem hat vissza a magyar ipar fejlődésére, hanem elsősorban az importra gyakorol húzó hatást. A csatlakozó országok között az ipari termelés fejlődését tekintve elég nagyok a különbségek. Lengyelországban az ipar növekedési üteme júliusban és a hét hónapos időszak egészében is élénk és gyorsabb volt, mint Magyarországon. A cseh és a szlovák ipar növekedését júliusban megelőztük, de a hét hónapos időszak egészét tekintve a magyar ipar fejlődése lassúbb volt, mint az övék. Szlovénia ipari teljesítményére továbbra is a stagnálás-csökkenés a jellemző. Az ipar termelékenysége (6,8 százalék) az első hét hónapban gyorsabban emelkedett, mint a termelés (4,1 százalék). Ugyanebben az időszakban az ipari bruttó átlagkereset reálértéke 4,6 százalékkal lett nagyobb. Az építőipar teljesítménye az év eleji nagyon gyenge kezdés után fokozatosan javult, és január-júliusban már csak kevéssé (3 százalékkal) maradt el a tavalyi kiugróan magas szinttől. (2002 első hét hónapjában 22 százalékos növekedést ért el az építőipar az előző év azonos időszakához képest.) A mezőgazdaságban az aszály rendkívül súlyos károkat okozott a kalászos gabonák termelésében. A megtermelt kalászos gabonák mennyisége az idén az 1996-2000. évek átlagánál 27 százalékkal kevesebb. A 2003. augusztus eleji állatszámlálás adatai szerint a szarvasmarha- és a sertésállomány tovább csökkent, a sertések száma a tavalyi növekedés után ismét visszaesett, a baromfiállomány pedig gyarapodott. Mezőgazdasági termékekből az év első hét hónapjában 2,8 százalékkal többet vásároltak fel, mint tavaly ugyanebben az időszakban. (Az első hét hónapra az éves értékesítésnek 2002-ben 47, a megelőző évben 43 százalékra esett.) Idén január-júliusban az élő állatok és állati termékek felvásárlása 6,8 százalékkal növekedett, a növényi termékeké 4,6 százalékkal csökkent. A kiskereskedelmi forgalom gyors növekedése folytatódott. Az eladott termékek volumene január-júliusban 8,6 százalékkal, ezen belül júliusban 9,6 százalékkal volt nagyobb, mint az előző évben.