Az ipari cégek május óta növekvő optimizmusa szeptemberben kifejezett lendületet vett. A válaszolók az augusztusinál kedvezőbben ítélték meg az elmúlt és a következő időszak termelését, és a rendelés-, ezen belül exportrendelés-állomány emelkedését jelezték. Az építőiparban is javult a termelési színvonal és a rendelésállomány megítélése, s a foglalkoztatási szándék is erősödött. A kereskedelmi cégek javuló üzletmenetről és aktívabb megrendelési politikáról számoltak be. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetüket szeptemberben az augusztusinál valamivel jobbnak látták, s a következő 12 hónapban további enyhe javulásra számítottak. Az ország gazdasági helyzetét most is kedvezőbbnek ítélték, mint egy hónappal korábban, de a következő egy évben e területen kismértékű romlást vártak. Inflációs várakozásaik emelkedtek az augusztusihoz képest, s a következő 12 hónapban ugyancsak áremelkedés ütemének mérsékelt emelkedésére számítottak. A munkanélküliségre vonatkozó várakozásaik viszont érezhetően javultak. A lakosság vásárlási kedve jobb az előző havinál, s a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások további javulást helyeznek kilátásba. Ezzel párhuzamosan emelkedett a megtakarításra kedvező alkalmat látók aránya.
QP | Quality Placement