A portál megkérdezte a Borkai szöuli aranyérme után járó 324 ezer forintos életjáradékával kapcsolatban, hogy a minisztérium mi alapján mérlegelheti a folyósítás megvonását. Az Emmi a sportról szóló 2004. évi I. törvényre hivatkozott, amely világosan, objektív tényezők mentén szabályozza az olimpiai járadékra vonatkozó érdemtelenséget.

Azaz "érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki büntetett előéletű, büntetlen előéletű, de vele szemben a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt próbára bocsátást alkalmazott a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltéig"

QP | Quality Placement

Ezen túl a Sporttörvény lehetővé teszi az olimpiai járadék folyósításának felfüggesztését, ha valaki (a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást kivéve) büntetőeljárás alatt áll. Ez lényegében azt jelenti (bár az Emmi explicite nem mondta ki), hogy amíg Borkai ügyei nem lépnek túl a feljelentéseken, addig a polgármester élvezheti az életjáradékot.

A Párbeszéd és a Jobbik egyébként egyaránt törvényjavaslatban akarják módosítani az olimpiai életjáradék odaítélésének szabályát, hogy az "arra méltatlanná vált" olimpikonoktól is meg lehessen vonni az összeg folyósítását.