A játékok fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozó, és többek között Rubik Ernő szellemi tulajdonjogait is védő Seven Towns vállalkozás az uniós védjegyhivatalnál (OHIM) közösségi védjegyként jegyeztette be még 1999-ben a Rubik-kocka formáját a háromdimenziós kirakós játékok termékkategória vonatkozásában.

A Simba Toys német játékgyártó e védjegy törlését kérte 2006-ban az OHIM-tól, amely azonban elutasította a kérelmet. A német cég a döntést megtámadta az Európai Törvényszék előtt, amely egy 2014. novemberi ítéletében elutasította a keresetet, és megerősítette a Rubik-kocka formája közösségi védjegyként történő bejegyzésének érvényességét.

Helyezzék hatályon kívül!

A szerdán ismertetett indítványában Maciej Szpunar főtanácsnok azt javasolja, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a törvényszék ítéletét és az EUIPO határozatát. A főtanácsnok mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy az európai uniós védjegyről szóló rendelet alapján meg kell tagadni a lajstromozást az olyan formák esetében, amelyek alapvető jellemzői szorosan kapcsolódnak az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz. Ha ezeket a jellemzőket egyetlen gazdasági szereplő számára tartanák fenn, akkor a versenytárs vállalkozások nem adhatnának áruiknak olyan formát, amely az áruk használatához célszerű lenne.

A főtanácsnok rámutat, hogy az adott forma funkcionális elemeinek elemzése során a hatáskörrel rendelkező hatóság nem köteles kizárólag a grafikai ábrázolásból kitűnő információkra szorítkozni, hanem szükség esetén további alapvető információkat is figyelembe kell vennie. A törvényszék meghatározta ugyan a megjelölés alapvető jellemzőit, azonban azokat nem vizsgálta meg az áru sajátos műszaki funkciója szempontjából. Ugyanis, noha a törvényszék a megtámadott ítéletben rámutatott, hogy azt kell mérlegelni, hogy a forma alapvető jellemzőinek "mindegyike az érintett áruk valamely műszaki funkcióját szolgálja-e", a megtámadott ítélet indokolása egyáltalán nem tartalmazza sem a szóban forgó áru által betöltött műszaki funkció meghatározását, sem pedig e funkció és az ábrázolt forma jellemzői közötti viszony elemzését. Ez az előfeltevés a jelen esetben azt a paradox következtetést eredményezi, hogy a vitatott védjegy grafikai ábrázolásai nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a szóban forgó forma betölt-e a valamilyen műszaki funkciót, és annak megállapítását sem, hogy adott esetben mi ez a funkció - véli Szpunar.

A törvényszék tévedett

A főtanácsnok szerint a forma funkcionális jellemzőinek helyes elemzése érdekében a törvényszéknek először is azt kellett volna figyelembe vennie, hogy milyen funkciót tölt be az adott áru, nevezetesen a háromdimenziós kirakós játék, amely egy térben elmozdítható elemek logikus elrendezéséből álló fejtörő. Ezenfelül a törvényszék tévesen állapította meg, hogy a szóban forgó formának a funkcionális jellemzői szempontjából végzett elemzése kizárólag a védjegybejelentésben szereplő grafikus ábrázoláson alapulhat.

A főtanácsnok úgy véli, hogy ellentétes a közérdekkel az az érvelés, amely szerint a lajstromozással biztosított oltalom a hasonló formájú kirakós játékok minden típusát magában foglalja - azok működési elvétől függetlenül -, és ami a vitatott formát illeti, ez az oltalom potenciálisan minden olyan háromdimenziós kirakós játékra kiterjed, amelynek elemei egy 3x3x3-as kockát alkotnak. Ez az érvelés ugyanis a jogosult számára lehetővé teszi, hogy a kizárólagos jogot az áruk olyan jellemzőire is kiterjessze, amelyek nemcsak a vitatott forma funkcióját töltik be, hanem más hasonló funkciókat is.

Nem babra megy

Az ügy jelentőségét növeli, hogy a védjegyjogosultak - más szellemi tulajdonjogok jogosultjaival ellentétben - határozatlan időre kapnak jogosultságot arra, hogy megakadályozzák a védjegyükkel megegyező vagy ahhoz hasonló megjelöléssel ellátott (a jelen esetben a védjegyükkel megegyező vagy ahhoz hasonló formájú) termékek engedélyük nélkül történő forgalomba hozatalát.

A főtanácsnok indítványa nem köti a bíróságot, feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a bíróság elé. A bíróság bírái most kezdik meg a tanácskozást a jelen ügyben, az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg - derül ki a bírósági közleményből.