Az élettel való általános elégedettségüket 11 fokú skálán fejezhették ki a KSH mikrocenzus felmérésben megkérdezett magyarok. A skálán a 0 jelentette az "egyáltalán nem elégedett",  a 10 pedig a "teljes mértékben elégedett" választ. A 2016. évi felvétel eredményei alapján az élettel  való elégedettség átlagértéke a 16 éves és idősebb lakosság körében 6,41 volt.

Az elégedettség mértékének nincs nemi meghatározottsága, befolyásolja viszont a válaszoló kora, iskolai végzettsége, jövedelmi helyzete és a családi állapota. A legfiatalabbak (16-24 éves korosztály) általános elégedettsége 7,17 volt, a 75 éves és idősebb lakosság körében a mutató mindössze 5,83. Az iskolai végzettség növekedésével javul az elégedettség szintje, a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a legelégedetlenebbek (5,79), míg a felsőfokú végzettségűek a legelégedettebbek  (7,21).

QP | Quality Placement

A legalsó jövedelmi ötödhöz tartozóknál a legkevésbé elégedettek életükkel (5,71), a legmagasabb (ötödik ötöd) jövedelműek elégedettségi szintje 7,14 volt a felmérés szerint. Családi állapot szerint vizsgálva kiderült, minden korcsoportban a házasok elégedettsége a legmagasabb szintű, ezt követi  - a 18-24 és az 55-64 éves korosztályokat kivéve - a nőtlenek/hajadonok, elváltak, végül az özvegyek élettel való elégedettsége.  A 18-24 éves korosztályban a az elváltak, az 55-64  éves korosztályban a nőtlenek/hajadonok elégedettsége a legalacsonyabb szintű.

Az élettel való elégedettség megyénként/KSH