Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. A jogszabály először is meghatároz két fogalmat, ezek a következők:

 

QP | Quality Placement
  • elektromos töltőállomás: legalább 2 darab nyilvános töltőberendezést magában foglaló terület, amely
  • az elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltését biztosítja az elektromobilitás felhasználó részére eseti töltés vagy tartós jogviszony keretében;
  • elektromos töltőhely: az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételére a nyilvános töltőberendezés előtt kijelölt hely.

Fontos változás még a szabályozásban, hogy az elektromos töltőállomás létesítésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ad engedélyt, az üzemeltetőnek legalább a tervezett üzembe helyezést megelőző 75. napon kell az engedélyt megkérnie. Ha már működik a töltőhely, akkor az engedély módosítását kell kérni akkor, ha:

  • az üzemeltetni tervezett elektromos töltőberendezések számában bekövetkező változás eléri a 20 darabot,
  • az üzemeltetett elektromos töltőberendezések közül legalább 20 darab berendezés típusában történik változás.

Az elektromos töltőberendezés üzemeltetője folyamatos üzemeltetést biztosít a nyilvános töltőberendezés rendelkezésre állási ideje alatt. Az elvárt műszaki rendelkezésre állás - éves szinten - az elektromos töltőberendezés fizikai elérhetőségét biztosító nyitvatartási idő legalább 90 százalék-a, kivéve az elháríthatatlan külső ok (a vis maior) esetét.

Az üzemeltető felel a szolgáltatás nyújtása körében, az elektromobilitás felhasználónak esetlegesen okozott károkért. Amennyiben a károkozás nem az elektromos töltőberendezés üzemeltető tevékenységére vezethető vissza, a felhasználóval szembeni helytállási kötelezettség az elektromos töltőberendezés üzemeltetőnek a polgári jog általános szabályai szerinti további igényérvényesítését nem korlátozza.

A felhasználó részére a szolgáltató számlát állít ki. A számla tartalmazza az elszámolás egységárát, az elektromos meghajtású jármű akkumulátorának feltöltéséhez felhasznált villamos energia mennyiségét (kWh) és az elektromobilitás felhasználó által igénybe vett szolgáltatás ellenértékét.

A jogszabály kitér a bírságokra is: amennyiben a szolgáltató megszegi a közúti közlekedési törvénybe foglalt valamely - őt kötelező - szabályt, és a figyelmeztetés ellenére is folytatja a szabályszegést, akkor bírságra számíthat. Ez az előző évi nettó árbevételének 1 százaléka, vagy pedig 100 millió forint lehet (a kettő közül a magasabb érték számít). Bírságra adhat okot például az, ha az üzemeltető a hatóság megtévesztésével jutott engedélyhez.