A Magyar Közlönyben megjelent rendelet visszautal arra a 2018-as törvényre, amely úgy szól, hogy Magyarország területén a 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (ez a 2021. évi népszámlálás) kell tartani.

A törvényben szereplő időpontot a kormány 2022 október 1-jére tolta, azzal, hogy az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

Utoljára az 1940-es népszámlálást tolta el az akkori kormány 1941-re, mivel a Magyarországhoz visszacsatolt területeken is meg kellett szervezni az összeírást.