A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert - mint a szegedi ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló személyt - hogy adja hozzájárulását az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC) megalakításához.

Ezzel a miniszter megteheti az ELI ERIC megalakításához szükséges egyetértő nyilatkozatot, az Európai Bizottság részére.

A magyar kormány tavaly jelentette be, hogy közös nemzetközi, úgynevezett Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorciumot (ERIC) hoz létre a prágai és a szegedi szuperlézerközpont, hogy a tudományos kutatásokban jobban kihasználhassák a két csúcsszintű kutatóközpont kapacitásait és lehetőségeit.

A nemzetközi szervezetként való elismeréssel az ELI ERIC áfa-, valamint jövedéki adó mentes lehet, továbbá a saját beszerzéseire nem vonatkoznának a közbeszerzés szabályai.

A tagdíjra, valamint az egyéb költségekre 4 milliárd 715 millió forintot biztosított a kormány.