2016 második fél évének egyik legfontosabb feladata a zárszámadás, vagyis a 2015-ös költségvetés végrehajtása első fél évben megkezdett ellenőrzésének befejezése. Szisztematikusan folytatódnak a második fél évben a köztestületek, valamint a köznevelési és szociális szolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli intézmények témacsoportos ellenőrzései, emellett új témaként jelenik meg az alapítványok, közalapítványok gazdálkodásának vizsgálata is.

Továbbra is hangsúlyt fektet a számvevőszék azon szervezetek, területek ellenőrzésére, amelyek az államadósság-mutató alakulása, az államháztartás hiánya és az ország versenyképessége szempontjából meghatározóak. Amellett, hogy folytatja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának témacsoportos ellenőrzését, értékeli az uniós forrásból finanszírozott kutatási-fejlesztési és innovációs támogatások hasznosulását.

Az államháztartás bevételeiben meghatározó szerepet betöltő adóbevételek közül 2016-ban az e-kereskedelemmel összefüggő általános forgalmi adót és a kutatás-fejlesztési adókedvezményeket ellenőrzi az ÁSZ, továbbá elindítja az adózással kapcsolatos folyamatok működését meghatározó informatikai rendszerek ellenőrzését is. Kiemelten ellenőrzik a folyamatban lévő nagyberuházásokat az integritási elvek érvényesülése és a beruházások eredményes megvalósításának elősegítése érdekében.

Folytatódnak a költségvetési szervek, így különösen a kórházak, egészségügyi intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásának, továbbá az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzései. Külön témaként jelenik meg a jelentős nemzetgazdasági értéket képviselő víziközmű-vagyonnal gazdálkodó regionális vízművek gazdálkodásának ellenőrzése.

Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján végzi 2016. második fél évében is a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának, valamint az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését - tették hozzá.

A nemzetközi, más számvevőszékekkel való együttműködés keretében ellenőrzik az adatvédelem hazai keretrendszerét és egyes kiemelt adatnyilvántartásokat, valamint a diplomás pályakövetés jó gyakorlatait a bolgár és a román számvevőszékekkel. Nemzetközi keretek között tervezi továbbá az ÁSZ a levegő minőnőségével kapcsolatos és az e-kereskedelmet érintő ellenőrzés lefolytatását is.

A fenntartható fejlődés területén a parlagfű elleni védekezésre fordított pénzeszközök felhasználása, a levegő minőségének megóvását célzó szabályozások, intézkedések eszközrendszere, a kéményseprő-ipari közszolgáltatások megfelelősége és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal kerül az ÁSZ fókuszába.

QP | Quality Placement