A Figyelő és a Political Capital Institute hetedik alkalommal közölte a politikai és a gazdasági kockázat alakulását nyomon követő indexeit.

A szerdán publikált Országjelentésből kiderül, hogy Magyarország politikai kockázata továbbra is alacsony, sőt némileg csökkent az elmúlt egy évben.

A PRI részindexeit figyelembe véve azonban nem vitathatatlan a javulás: továbbra is kiemelt kockázatú területnek számít a korrupció és az előítéletesség (mindenekelőtt a cigányellenesség), és ezúttal megnőtt a sajtószabadságot érintő kockázatok jelentősége. Ez utóbbi nem a közszolgálati média feletti kontrollból, hanem a piaci tulajdonviszonyok koncentrációjából származik az elemzők szerint.

A jogbiztonság kategóriájában is gyönge eredményt ért el Magyarország. Itt az új kormány által ígért elszámoltatás (és ennek kapcsán az igazságszolgáltatás függetlensége), illetve a közjogi rendszer esetlegesen nem kellően átgondolt változtatása jelenthet kockázatot.Ami a pozitívumokat illeti, a PRI két részindexe, a stabilitás és a bürokrácia, jó eredményt mutat. A stabilitás kategóriájában elért növekedés a második Orbán-kormány kétharmados többségéből következik. A rendszer stabilitása a Political Capital elemzői szerint ugyanakkor még nem tény, csak lehetőség, a gazdasági és pénzpiaci szereplők, valamint nemzetközi szervezetek ugyanis csak addig fogják az erős parlamenti többséggel rendelkező kormányt kockázatcsökkentő tényezőnek tekinteni, amíg az szigorú fiskális politikát folytat.

A bürokrácia kapcsán is hasonló a helyzet, a centralizációs törekvésekkel fellépő új kormánynak megvan a lehetősége arra, hogy folytassa a kormányzati háttérintézmények összevonását, a párhuzamosságok megszüntetését, vagyis a közigazgatás hatékonyságának javítását.

Magyarország a magas kockázatú tartományban

Noha a Gazdasági Kockázati Index (EcoRisk) némi javulást mutatott az elmúlt egy évben, a legutóbbi negyedév átlaga így is elmaradt a 2008-as átlagtól, így Magyarország a magas gazdasági kockázatú tartományba került.

Az EcoRisk részindexei közül a gazdasági válság következtében a konjunktúramutató bukott a legmélyebbre, ami látványosan lehúzta a több komponensből álló EcoRisket.

Mindennek ellenére gazdasági teljesítmény szempontjából Magyarország felzárkózott a régiós átlaghoz. A munkapiaci részindex szintén rosszabbodást jelzett és az elemzők azt valószínűsítik, hogy 2010-ben - döntően a válságnak a munkaerőpiacon némi késéssel jelentkező hatása miatt - a mutató értéke tovább esik Magyarországon és a térség többi országában egyaránt.A pénzügyi kockázati részindex a pénzpiaci konszolidáció miatt jelentős javulást mutatott az elmúlt egy évben, jelenleg pedig a szuverén államadósságokkal kapcsolatos piaci percepciók határozzák meg alakulását, ezért kiemelten fontos, hogy a gazdaságpolitika fókuszában a közpénzügyi egyensúly fenntarthatósága álljon - áll az Országjelentésben.

Az ezzel összefüggésben lévő egyensúlyi alindex szintén javult 2009 folyamán, a globális pénzpiaci és nemzetközi intézményi nyomás következtében.
QP | Quality Placement