A gyógyszerpiaci közbeszerzések területén központi keret-megállapodások hiányában immár egy évnél rövidebb időtartamú szállítási szerződést szabadabban köthetnek a kórházak - a központosított gyógyszer beszerzéseket szabályozó kormányrendelet módosításának eredményeként - mutat rá a DLA Piper szakértője a változásokra.

Markáns változásokat hozott az elmúlt másfél év a kórházi beszerzések terén, 2012. január 1-jén hatályba lépett az új keretszabályokat tartalmazó közbeszerzési törvény, majd tavasszal a kórházakra vonatkozó kötelező központosított rendszerről szóló kormányrendelet, illetve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályait részletező kormányrendelet. Az új szabályok értelmében az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények beszerzései - bizonyos kivételekkel - új típusú központi közbeszerzéssel, összevontan valósulnak meg. Központi beszerző szervezetként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) folytatja le a közbeszerzési eljárásokat - ismerteti a hátteret az ügyvédi iroda.

E szabályozás szerint a kórházak saját hatáskörben akkor megvalósíthattak meg gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz vagy fertőtlenítőszer beszerzéseket, ha a szükséges beszerzés előre nem látható okból rendkívül sürgőssé vált és hatályos szerződés vagy keret-megállapodás alapján a közbeszerzés határidőre nem lett volna megoldható. Központi keret-megállapodás hiányában az intézmény szerződéses kötelezettséget azonban csak azzal a feltétellel vállalhatott, hogy amennyiben az adott anyagra, vagy eszközre vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keret-megállapodás kerül megkötésre, a saját hatáskörében kötött szerződést a kórház megszünteti.

Szabad önállóan szerződni

A közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteinek 2013. júliustól hatályba lépett módosításával egyidejűleg módosult a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló kormányrendelet is. A jelenlegi módosítás eredményeként, központi keret-megállapodás hiányában a kórházak immár szabadon köthetnek egy évnél rövidebb időtartamú szállítási szerződést, a szerződés megszüntetésének kötelezettsége - központi keret-megállapodás létrejötte esetén - csak az egy évet meghaladó jogviszonyra alkalmazandó. Az orvostechnikai eszközök tekintetében még megengedőbbnek tűnik a módosított szabályozás, mivel az ezen eszközök beszerzésére kötött szerződésekre egyáltalán nem vonatkozik a felmondási kötelezettség, akár egy éven belüli, akár azon túli a jogviszony időtartama - írta a DLA Piper.

"A közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteinek módosítása még inkább feloldja a GYEMSZI szinte kizárólagos közbeszerzési jogosultságát a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök terén. A kormányrendelet módosításának hátterében az a körülmény állhat, hogy a központosított gyógyszerbeszerzések bevezetése óta rendelkezésre álló idő rövid volt, a GYEMSZI-nek még nem állt módjában központosítva beszerezni valamennyi, a kórházak által igényelt gyógyszer és eszköztípust.

Ezért az intézmények nyomásának engedve, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében a jogalkotó ideiglenesen 'kiengedi' a szereplőket a központosított rendszerből. Így a GYEMSZI által kiírt központosított közbeszerzési eljárások mellett a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények önállóan is megjelenhetnek a piacon a jellemzően egy évnél rövidebb időtartamra szóló beszerzésekkel" - értékeli a helyzetet Simon Gábor, a DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda közbeszerzési szakértője.