Eddig a pályázatokat vizsgáló döntés-előkészítő bizottságnak ki kellett szűrnie azokat a pályázókat, amelyek akár egyszer 30 napon túli fizetési késedelembe estek az adóhatóságnál. A pályázó egyik bankszámláján sem lehetett adóhatósági beszedési megbízás, illetve a működése során nem indulhatott ellene végrehajtási eljárás.

A pénteki Hivatalos Értesítőben megjelent, szombattól hatályos utasítás alapján mostantól alkalmas koncesszornak az a pályázó is, amely az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 500 ezer forintot meghaladó közteherre vonatkozó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tett, és egyszer sem esett ilyen kötelezettsége teljesítésével kilencven napot meghaladó késedelembe.

A másik enyhítés szerint megfelelő a pályázó, ha egyik bankszámláján sem volt 500 ezer forintot meghaladó azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene 500 ezer forintot meghaladó végrehajtási eljárás.