A társadalombiztosítási egyéni számla 2013-ban került bevezetésre. A nyugdíjtörvény alapján egyénenként tartalmazza a személy személyazonosító adatait, TAJ-számát, és a biztosított után 2013-tól bevallott nyugdíjjárulék összegét. A nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok az adóhatóságtól kerülnek átvételre. 2015. január 1-től bővült az egyéni számlán feltüntetett, és így megtekinthető adatok köre - hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta nyugdíjszakértő.

Az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési adatok mellett ma már a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összege és a megállapodással érintett időtartam is megtalálható az egyéni számla adatbázisban.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről a nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szerveknél:

  • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként való elismerése,
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
  • a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése,
  • a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997. évre és/vagy 1998. évre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodás köthető.

A megállapodás alapján az érintett személy olyan helyzetbe hozza magát, mintha biztosítási jogviszony (például munkaviszony) fennállása során szerzett volna szolgálati időt.

Megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel - nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő, ezért került bele a társadalombiztosítási egyéni számla adatbázisába.

A megállapodással szerzett szolgálati idővel a tárgyévet követően kerülnek feltüntetésre a társadalombiztosítási egyéni számlán.

A társadalombiztosítási egyéni számlán szereplő egyes biztosítási jogviszonyok az adott éven belül havi bontásban foglalkoztatónként szerepelnek. Akiknek tehát egyidejűleg, az adott hónapban több biztosítási jogviszonya például munkaviszonya mellett megbízási szerződése is van másik foglalkoztatónál, a hónapban külön-külön soronként látják az egyes jogviszonyokban elért jövedelemből levont nyugdíjjárulék összegét.

Ügyintézés

A társadalombiztosítási egyéni számlán szereplő adatainkat legegyszerűbben, ahogy a bevezető részben is láthattuk, az Ügyfélkapun keresztül egyéni elektronikus ügyintézési azonosítónkkal tekinthetjük meg.

Lehetőség van azonban egyéb úton is egyéni számlánk adatainak megismerésére. Egyik ilyen mód az ügyfélszolgálaton személyesen történő ügyintézés keretében való kivonat kérése.

Másik lehetőség a levélben, postai úton történő kivonat igénylése. Mindkét esetben a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szervezeti egységénél történik az ügyintézés. Az eljárás illeték- és költségmentes.

Eltérések tisztázása

Akár elektronikus úton, akár papíralapú kivonat formájában szereztük be a Társadalombiztosítási egyéni számlán szereplő adatainkat, célszerű gondosan tanulmányozni azokat, összehasonlítani egyéb iratainkkal, például jövedelem kifizetéséről kapott elszámolásokkal.

Ha eltérést találunk, a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó szervezeti egységéhez fordulhatunk.

Célravezető lehet az is, ha az érintett munkáltatóval vesszük fel a kapcsolatot az eltérés egyeztetése érdekében. Az eljárás előnye, hogy az adott időszakhoz közel, szinte egy időben történik az eltérések vizsgálata, amikor még frissek az adatok, könnyebb a tévedést korrigálni.

A fotó forrása: Shutterstock.