A tervezet szerint a kormány felemelné a lakásépítési kedvezmény összegét, s megelőlegezné a két gyermek után járó támogatást. A gyermekes családok otthonteremtési esélyének javítása érdekében a kormány két lépcsőben - az idén és 2004-ben - tervezi emelni a közvetlen, vissza nem térítendő állami támogatás összegét. A támogatás mértéke 2002. decembertől gyermekenként 500 ezer forint, a második és a harmadik gyermek után 1,1-1,1 millió forint. Ez az összeg hitelfelvételkor saját erőként használható majd fel. Annak érdekében, hogy a fiatalok már saját, önálló otthonukban vállalkozhassanak gyermekszülésre és nevelhessék fel gyermekeiket a kormány decembertől ismét megelőlegezi két gyermek után a lakásépítési kedvezményt. Így azok a fiatal, még gyermektelen házasok, akik meghatározott időn belül vállalják két gyermek megszületését, otthonteremtésükhöz szintén igénybe vehetik majd az 1,6 millió forintos támogatást. A Munka Törvénykönyvének december 1-ei módosításával biztosítanák, hogy az újszülött gyermek édesapja, gyermeke kéthónapos koráig 5 munkanap pótszabadságra legyen jogosult, s így családjával tölthesse az első napokat. Ugyancsak december 1-jétől lehetővé tennék, hogy a nagyszülők nyugdíjuk változatlan folyósítása mellett is jogosulttá váljanak a GYES-re. Ez az intézkedés a mainál nagyobb választási lehetőséget biztosítana az édesanyáknak a munkavállalás és a gyermeknevelés között, kiegészítő jövedelmet nyújtana a nyugdíjas nagyszülőknek, és a gyermekek továbbra is a számukra legjobb körülmények között, a családban nevelkedhetnének. Október 1-től az iskolai diákcsoportok múzeumlátogatás esetén ingyen utazhatnak a MÁV és a GYSEV vonalain. A kormány ezzel a döntésével is elő kívánja segíteni, hogy az ország különböző részén élő diákok megismerhessék hazájuk nemzeti kultúráját, történelmét. A kormány mintegy százmillió forintos támogatással biztosítja, hogy 5 000 rászoruló gyermek egyhetes ingyenes üdülésen vehet részt a téli szünidőben. Minden végzős középiskolásnak, aki sikeres számítógép-kezelői alapvizsgát tesz, kifizetjük a vizsgadíját. A döntés eredményeként a diákok európai szinten is versenyképes informatikai tudással hagyhatják el a középiskolát. Külön támogatást kívánnak biztosítani a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához. A kormány november 1-jével egy milliárd forintos alaptőkével létrehozza a Kistérségi Támogatási Alapot, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára is lehetővé teszi a fejlődésük megindulásához szükséges programokban való részvételt, a pályázatokon való indulást. Minden településen meg kívánják teremteni a számítógép és az Internet közösségi hozzáférésének lehetőségét. Napjainkban mintegy 1 000 település nem rendelkezik sem számítógéppel, sem Internet eléréssel. A program ezeken a településeken biztosítana valamilyen közösségi térben (könyvtár, önkormányzat) 1-2 számítógépet és Internet hozzáférést. A programhoz szorosan kapcsolódik az ország valamennyi településén az Internet-csatlakozást lehetővé tévő végpontok kiépítése, az ezt biztosító szolgáltatók közbeszerzés útján történő kiválasztása. A munkáltatóknak kínált kedvezményekkel, a munkavállalók támogatásával kívánják elősegíteni 1 000 távmunkahely létrejöttét. A munkavállalásnak ez az új formája lehetőséget teremt a kisebb településeken élők és a fogyatékosok foglalkoztatására. A kormány a tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlanokat, laktanyákat az év végéig térítésmentesen a közigazgatásilag illetékes önkormányzatok tulajdonába adja, amennyiben vállalják azok ipar- és területfejlesztési, foglalkoztatási, szociális vagy ifjúsági célokra történő hasznosítását. November elejétől 60 milliárd forint felhasználásával a kormány megkezdi az elmúlt évek piaci és természeti katasztrófái következtében eladósodott agrártermelők hiteltartozásainak rendezését. Ennek első lépéseként visszafizeti a nehéz helyzetben lévő gazdálkodók éven belüli hiteleinek egy részét. Az idei súlyos fagy- és aszálykárt elszenvedett termelők az adósságaik átvállalásánál is elsőbbséget élveznek. A kormány egy milliárd forinttal tölti fel a Mikrohitel Alapot. Az alap, amelynek 50 százalékát a magyar állam, 50 százalékát pedig az EU adja lényegében teljesen kimerült. A hazai kisvállalkozók között legnépszerűbb mikrohitel forrásának bővítése további segítséget nyújt mikro- és kisvállalkozói kör megerősödéséhez, versenyképességének javulásához.
QP | Quality Placement