Tavaly októberben az Európai Bizottság új roma keretstratégiát fogadott el. Ez alapján a tagállamoknak 2021 szeptemberéig ki kell dolgozniuk és benyújtaniuk a saját nemzeti stratégiájukat - írja a Szabad Európa. Az a tagállam, amelyik nem kínál komoly megoldásokat, nem hívhat le romaintegrációs projektekre pénzt az Európai Szociális Alapból. Az unió elvárása, hogy a keretstratégia megalkotásában tevékenyen és aktívan vegyenek részt a civilek.

Csakhogy ez sem megy zökkenőmentesen. Az Autonómia Alapítvány, amely tagja a Roma Koordinációs Tanácsnak is (velük tárgyal a kormányzat a javaslatokról), augusztus végén kapta meg az új roma stratégia tervezetét, amelynek szakmai véleményezésére lehetetlenül kevés időt, csupán két hetet kaptak.

A kormány roma keretstratégiájának legutóbbi publikus verziója decemberi keltezésű. Az azóta eltelt öt hónapban nem tudni, hogy bármi változott volna érdemben, azonban az alapítvány és másik 11 roma és roma integrációval foglalkozó szervezet nemrég részletesen véleményezte a kormányzat integrációs dokumentumát.

Az uniós romastratégia hét olyan területen vár megoldásokat Magyarországtól is, ahol a konkrét célkitűzéseket 2030-ra el tudják érni. A legutóbbi keretstratégia publikus tervezetének készítői nem vitték túlzásba a megoldások kidolgozását, annyira nem, hogy a hét fő területből négyre konkrétan semmilyen megoldási javaslata nincs a magyar kormányzatnak.

A decemberi Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia nem foglalkozik olyan lényeges társadalmi problémákkal, mint például a lakhatás, cigányellenesség, a részvétel és az egészség. Összességében Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista szerint a kormánynak csak arra kellenek a cigányok, hogy uniós milliárdokat hívhassanak le, majd azt elkölthessék másra.