A negyedéves evaelőlegek befizetésének elmulasztása nem vonja maga után az eva-adóalanyiság megszűnését. Az adóhatóság nem kér előlegfizetési bevallást, így a késedelmek vagy mulasztások után nem keletkezhet lejárt köztartozás. Az evakörből való kizárást mulasztási bírság vonhatja maga után, ami az adóbevallás kései benyújtásából következhet. Az elszámolást 2004. február 15-éig kell postára adni. Az evaadóalanyoknak a februári kötelezettség befizetésére gyakorlatilag 11 hónapos határidőt ad az adóhatóság, minthogy bírságot csupán a 2004. december 20-ai határidő be nem tartása esetén szab ki - közölte Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvvizsgálók Országos Egyesületének (MAKOE) elnöke. Ugyanakkor az evázóknak a 2002-ből származó köztartozásokat egy hónapon belül ki kell egyenlíteniük, mivel az APEH valószínűleg novemberben befejezi az evázók jogosultságának vizsgálatát. Akinél köztartozást találnak, az kizárható az evakörből. A tartozások felszámolása annál is inkább lényeges lehet, mert az eva-adóalanyiság megszűnését követő negyedik évig nem választható ismét ez az adónem. Az evázóknak kedvez az a lehetőség is, amely szerint az evaalap 50 százaléka lehet az iparűzési adó alapja. A szisztéma az evázók nagy részének megéri, mivel az alacsony anyagköltségű, valamint alvállalkozói terhektől mentes vállalkozóknak elég csekély a költségszintje ahhoz, hogy így járjon jobban. Az evázók nagy része pedig éppen azokból a szolgáltatási ágakból (ügyvédek, könyvelők, biztonsági őrök, műszaki tervezők, ügynökök) kerül ki, ahol alacsony az elszámolható költségek szintje. További részletek a mai NAPI Gazdaságban.