Magyarország bruttó hazai terméke 2012 I. negyedévében 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest 1,2 százalékkal csökkent. Szezonális és naptári hatás kiszűrésével éves alapon 1,4 százalékkal esett vissza bruttó hazai termék értéke - közölte a KSH.

Az Európai Unió (EU-27) bruttó hazai terméke 2012 I. negyedévében 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. A kiigazítatlan magyar adatok alapján a 2010 I. negyedévétől kezdődő gazdasági teljesítménybővülés 2012 I. negyedévében megtorpant a 2011. első negyedévi magasabb szinthez képest.

A magyar gazdaság egészét tekintve heterogén az ágazatok I. negyedévi teljesítménye. A mezőgazdaság teljesítménye az előző évi magas bázist követően 7,8 százalékkal csökkent, ezzel -0,2 százalékkal járult hozzá a GDP változásához. Az ipar hozzáadott értéke az előző évi magas szinthez képest stagnált (99,8%), ezen belül a feldolgozóiparban mérsékelt, 0,3 százalékos növekedés következett be.

QP | Quality Placement

Elment a Nokia, jött a Mercedes

A feldolgozóiparon belül egyre nagyobb súllyal rendelkező járműgyártás területén viszont továbbra is nagymértékű növekedést, míg a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártásában a legnagyobb visszaesést mértük, elsősorban a hazai gyártású híradás-technikai berendezések és az elektronikus fogyasztási cikkek iránti exportkereslet mérséklődése miatt. Az ipar összességében -0,1 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Az építőipar teljesítményének visszaesése tovább folytatódott (-10,9%), a termelés mindkét építményfőcsoporton belül csökkent. Az építőipar -0,2 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához.

A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar együttesen 0,5 százalékponttal mérsékelte a GDP változását.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen stagnált, így 0,1 százalékponttal járult hozzá a GDP mérséklődéséhez. A legjelentősebb mértékben a pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye csökkent (2,5%). A csökkenésben fontos szerepet játszott, hogy a bankok hitelezési képessége és hajlandósága visszaesett, valamint jelentős volt az egyes életbiztosítások lejárat előtti visszaváltása, amelyek a devizaalapú jelzáloghitelek törlesztésének egyik forrását képezték. A szállítás, raktározás ágazat teljesítményének visszaesése (-1,8%) összhangban van az ipari termelés stagnálásával.

Több nemzetgazdasági ágban lényegében stagnálás volt megfigyelhető: a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás együttes hozzáadott értéke is lényegében változatlan maradt. Ugyanakkor 3,0százalékkal nőtt az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke a távközlés és az információ-technológiai szolgáltatás bővülése következtében.

A termékadók és -támogatások egyenlege -0,1 százalékponttal járult hozzá a GDP I. negyedévi változásához.

Esik a fogyasztás

A GDP felhasználási oldalán a háztartások tényleges fogyasztása 2012 első negyedévében 0,7százalékkal csökkent. A háztartások fogyasztási kiadásán belüli nagy súlyú kiadási csoportok között az élelmiszerek, valamint a szabadidős és kulturális szolgáltatások volumene emelkedett, míg a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásoké változatlan maradt. A közlekedési szolgáltatások (elsősorban az üzemanyag-fogyasztás visszaesése miatt) és a lakhatással kapcsolatos szolgáltatások kiadási csoportokban csökkent a volumen az előző év azonos időszakához képest. A külföldiek magyarországi fogyasztása növekedett részben a forintárfolyam számukra kedvező alakulása miatt, míg a magyarok külföldi fogyasztásában továbbra is csökkenést mértünk.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások mértéke 2,5 százalékkal alacsonyabb lett. A közösségi fogyasztás 1,0százalékkal nőtt. Mindezen folyamatok összegeként a végső fogyasztás 0,5százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és -0,3 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához.

Zuhannak a beruházások

A bruttó állóeszköz-felhalmozás esetében a visszaesés 6,6 százalékos volt. Mindez -0,9 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Az építési beruházások továbbra is jelentős mértékben elmaradtak az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a gép- és berendezésberuházások csak kismértékben csökkentek, a mezőgazdaságban és a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban megfigyelhető emelkedés hatására. A feldolgozóipar beruházásai az előző évi kiemelkedő növekedés után a tárgynegyedévben stagnáltak, ugyanakkor az alágazatok több mint felénél növekedett a volumen, többek között a nagy súly képviselő gépgyártásban, gépi berendezés gyártásában, a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában. Mindemellett a nemzetgazdasági ágak többségében továbbra is csökkenés jelentkezett. Jelentős volt a visszaesés a nagy súlyú ágazatok közül az ingatlanügyletek, valamint a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás nemzetgazdasági ágakban.

A készletek állománya az I. negyedévben folyó áron 13 milliárd Ft-tal nőtt, míg 2011 azonos időszakában 23 milliárd Ft-tal csökkent.