A kormány időben megkezdte az uniós programozással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az eddigi feladatok a megadott határidőre elkészültek, a további fejlesztéspolitikai programozás pedig az EU-val és az érintettekkel történő folyamatos egyeztetésben menetrend szerint halad - állapította meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője írásos kérdésére adott válaszából. (A témának aktualitást ad, hogy a tegnap megjelent kormányhatározat alapaján Vargát magyar főtárgyalóvá nevezte ki a miniszterelnök, feladata a 2014-2020-as programozási időszak előkészítése lesz.)

Már régóta folyik a munka

A tárcavezető beszámolója szerint a 2014-2020 közötti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó operatív programok prioritásainak tervezése és kidolgozása, valamint a kapcsolódó szakmai egyeztetések már 2012 folyamán megkezdődtek. Az egyezető munkát megelőzve, 2012 folyamán, kiértékelték a jelenlegi programozási időszak tapasztalatait, lehatárolták az operatív programok lehetséges struktúráit és témaköreit, továbbá meghatározták a kiemelt fejlesztési tématerületeket.

Majd 2012 novemberében indult a formális tárgyalás az Európai Bizottsággal (EB), és megkezdődött az intenzív egyeztetési folyamat a fejlesztési források tervezéséhez, valamint a Partnerségi megállapodás (PM) előkészítéséhez kapcsolódóan. (Az EB-vel kötendő PM funkciója, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan azonosítsa Magyarország legfontosabb fejlesztési kihívásait, és ez alapján határozza meg fő fejlesztési prioritásait.) Ennek nyomán 2012. december 17-én született egy kormányhatározat, amely definiálta a tervezéssel és az intézményrendszer kialakításával összefüggő feladatokat, valamint kijelölte a PM és az operatív programok (OP) kidolgozásáért felelős tárcákat.

A folyamatos munka biztosítására a tervezésért felelős tárcák operatív programonként tárcaközi szakmai munkacsoportokat hoztak létre, és megkezdték a megállapodás és az operatív programok kidolgozását, valamint a szükséges szakértői egyeztetéseket a meghatározott témákban és feladatokben. A programozási feladatokat a munkacsoportok, a tárcák munkatársai látják el, külső szakértők megbízása nélkül. Ennek első eredménye, hogy 2013. január végén elkészült a PM első tervezete, valamint az operatív programok tervezésének fő irányai és prioritásai.

Az év végére állnak össze az új operatív programok

A korábbi előkészítő munkára építve egy 2013. március 21-i kormányhatározat kérte fel a tárcákat az OP prioritások első tervezetének elkészítésére. A határozatban meghatározott határidőn belül az operatív programok első tervezete is elkészült, szoros együttműködésben az érintett tárcák szakértőivel, az érintett társszervek közreműködésével, továbbá a szakmai háttérintézmények támogatásával. Az OP-k tartalmának társadalmi egyeztetésére az ezt követő időszakban kerül sor a 1113/2013-as kormányhatározat szerint - írta a miniszter. Az operatív programok véglegesítésének tervezett időpontja 2013 vége.

Uniós szinten a magyar tervezéssel párhuzamosan folyamatos egyeztetések zajlanak az EU intézményei és a tagállamok között a 2014-2020-as programidőszak tervezéséhez kapcsolódó jogszabályokról (többek között az uniós fejlesztési források felhasználását szabályozó úgynevezett általános rendelettervezetről (CPR). A fejlesztési források felhasználásának szabályait az EB által még el nem fogadott Közös Stratégiai Keret dokumentumai határozzák meg, amelyről az unió egyes intézményei, az EB, a Tanács és az Európai Parlament együttdöntési eljárás keretében döntenek. E jogszabályok és egyeztetések alapjaiban határozzák meg a tagállamok 2014-20-as pénzügyi időszakra vonatkozó, fejlesztési prioritásainak keretét megadó PM-ek és OP-k tartalmát. Az utóbbiakat az EU várhatóan 2013 végén hagyja jóvá - írta Varga.