Versenykényszerben vagyunk - kezdte előadását Pálinkás József, az MTA elnöke a Napi Gazdaság "Innovációval a versenyelőnyért" konferenciáján. Hozzátette: a kutatók egyéni sikereit be kell kapcsolni a magyar oktatásba, tudományos életbe, fejlesztésekbe és innovációba.


Annak, hogy a kutatói-fejlesztői pálya vonzó legyen és hatékonyan alkotni lehessen, első feltétele egy olyan oktatási rendszer, amely viszonylag korán, az általános és a középiskolában felkelti a fiatalok érdeklődését és munkakedvét - fogalmazott.


Pálinkás szerint a közoktatásnak inspirálnia kellene a diákokat, felkelteni az érdeklődésüket és bemutatni a lehetőségeket, ám a mai rendszer ezt a feladatot nem tudja teljesíteni, így a közoktatási rendszer jelentős változtatására van szükség. Az inspiratív, a diákokat gondolkodni megtanító közoktatás után a tehetséges, a kutatásban, fejlesztésben, alkotásban jeleskedő egyetemi hallgatók számára meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ők ne pusztán egy tömegképzést folytató intézmény egy kis alkatrészének érezzék magukat, hanem korán bekapcsolódhassanak a tudományos műhelyek munkájába.

Ilyen műhelyek nincsenek minden egyetemen, de nincs is szükség arra, hogy az állami forrásokat túl sok ún. tudásközpont között osszák szét. Magyarországon nincs annyi intellektuális erőforrás, hogy 20-30 tudásközpontot hozzanak létre - mondta az MTA elnöke.


A következő lépés a kor színvonalának megfelelő kapacitások kiépítése, ami elsősorban műszereket, illetve azok olyan koncentrációját jelenti, amely lehetővé teszi, hogy a korábban elkülönlő területek - pl. fizika, kémia, biológia - együtt tudjanak dolgozni. Pálinkás hozzátette: az MTA épp egy ilyen projekten dolgozik az NFGM-mel.


Mindezek után a kiépült kapacitások működtetéséhez meg kell teremteni a stabilitás és a verseny hosszútávú egyensúlyát. A stabilitásra azért van szükség, hogy a kutatók, fejlesztők biztosak lehessenek abban, hogy ha a munkájukat jól végzik, a megfelelő források a rendelkezésükre állnak. E stabilitás nélkül álmodozás arról beszélni, hogy kiépítünk egy jól működő kfinnovációs rendszert - fogalmazott Pálinkás. Hozzátette: a stabilitás bizotnságot, a verseny késztetést ad. A politika feladata ennek megteremtése, azaz az intézményfinanszírozás és a pályázati finanszírozás helyes arányának megtalálása.

Ha megvan az alapinfrastruktúra finanszírozása, akkor a pályázati finanszírozást úgy kell kialakítani, hogy arra kényszerítse a kutatókat, fejlesztőket, hogy a legjobbak mérjék össze erejüket, illetve ki lehessen választani, melyek azok a programok, témák, amelyek a legnagyobb valószínűséggel vezetnek kiemelkedő eredményre.

QP | Quality Placement