Az OPNI-tól feladatokat befogadó intézményeknél az átalakításokra fordított források egy éves késés után megfelelően hasznosultak, ugyanakkor nem jött létre költséghatékonyabb, magasabb színvonalú, kiegyenlítettebben hozzáférhető ellátás. A  pszichiátriai kiadások 2006-2010 között az egésszégügyben 5 százalékkal, 92,5 milliárdról 87,9 milliárd forintra csökkentek, miközben a szociális ágazatban 32 százalékkal, 14,7 milliárd forintról 19,4 milliárd forintra emelkedtek. Az aktív ágyak csökkentésével párhuzamosan a járóbetegek számának növekedése nem igazolható - ismertette a jelentés megállapításait Böröcz Imre ellenőrzésvezető.

Az ÁSZ a pszichiátriai betegellátás átalakításának helyzetetét a 2006. január 1. és a 2011. szeptembe 30. közötti időszakra kiterjedően ellenőrizte, azért hogy kiderüljön, az erre fordított kiadások megfelelően hasznosultak-e, illetve az átalakítás eredményeként költséghatékonyabb és magasabb színvonalú, kiegyenlítettebben hozzáférhető ellátás jött-e létre.

Kiemelte: az egészségügyi és szociális pszichiátriai ellátások kapacitásai nem összehangoltak, és betegségregiszterek hiányában nem épülnek megbetegedési adatokra. Vagyis nem ismertek az országon belüli területenkénti, valós - nem a finanszírozási érdekeltségen alapuló  - pszichiátriai megbetegedési gyakoriságok.

Nemzetközi és a hazai kutatások is a depressziós betegek számának növekedéséről szólnak, de ez a növekedés nem jelenik meg a rendszerben, azaz a betegek egy része ellátatlanul marad, valójában nem is tudjuk, hány ilyen beteg van - mondta Böröcz Imre.

Az átalakítás hatására nem vált kiegyensúlyozottabbá a kórházi kapacitások elosztása, nem jött létre fenntarthatóbb, a szükségletekhez jobban igazodó ellátási rendszer. Nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitás a magas biztonságú, igazságügyi, fertőző pszichiátriai, valamint gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályok területén.

 

A 2006-ban az OPNI pszichiátriai osztályain dolgozó orvosoknak csak legfeljebb a 60 százaléka (44 fő) végzett a 2011. évben is az egészségbiztosító látókörében igazolható aktív gyógyító tevékenységet.

A mért és igazolható szükségletekhez igazodó, az ellátási formák egymásra épülését figyelembe vevő kapacitásigények ismerete nélkül nem igazolható és kontrollálható a kapacitások megyék közötti 2,5-5,8 szoros különbsége sem. Romlott az orvos és szakdolgozói létszámellátottság

 

A vizsgált időszakban nem született döntés arról, hogy a mentális problémákkal élők ellátása az intézményközpontú ellátórendszer, vagy területi, közösségi szolgáltatások rendszerének túlsúlya mellett történjen-e. Nincs a betegellátást szabályozó ellátás-szervezés, kiegyenlítetlen a területi hozzáférés.

Az eredmények ismeretében az ÁSZ több pontos javaslatot fogalmazott meg az emberi erőforrások minisztere felé:

Intézkedést javasolnak a Népegészségügyi program, és a Gyermekegészségügyi program lelki egészségre vonatkozó célkitűzéseinek elérésére, és az eredmények mérésére. Szorgalmazzák a kapacitások felülvizsgálatát, az ellátórendszer eredményességi szempontok szerinti fejlesztését, a kiegyenlítettebb hozzáférés biztosítását, valamint az eredményes pilot programok gyakorlatának széles körű ismertetését.

 

 

QP | Quality Placement