A nyugdíjtörvényben foglalt időbeli ütemezés alapján először az 1955 és 1959 között született biztosítottak, volt biztosítottak számára történt az adategyeztetés lefolytatása.

Ezt követően 2017. január 1-től ötéves korcsoportokkal folytatódott az egyeztetési eljárás. Egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére két éves időtartam áll rendelkezésre. 2017-ben az 1960-1964 között születettek adategyeztetési eljárása indult meg - figyelmeztet a portál.

Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

  • akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van, akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás - 1955 előtt született személyek - vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

Az adategyeztetési eljárásban közölt adatok - közöttük különösen a nők 40 év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátására jogosító időszakok pontos közlése - azért is nagyon fontos és hasznos információ, mert a jelenleg soron lévő korosztály, az 1960-1964 között születettek hölgy tagjai egyre közelednek életkoruk folytán a "nők 40" kedvezményes nyugellátás lehetőségéhez, ahol napra pontosan fontos tudni, hogy a szükséges jogosultsági idő mikor éri el a 40 évet, mivel ehhez a nyugellátáshoz is meg kell szüntetni a biztosítási jogviszonyt.

Így fest a dolgok menete

A kérelem a nyugdíjtörvény bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be. Az adategyeztetési eljárás során - akár kérelemre, akár hivatalból indul - a nyugdíj-biztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

Lehetőség van azonban hatósági bizonyítvány kiadását is kérelmezni ugyanezekről az időszakokról, adatokról. A nyugdíjtörvény szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Az adategyeztetési eljárás ügyintési ideje meghatározott időtartamú mind a hivatal, mind az ügyfél számára. Az időtartam hossza alkalmazkodik ahhoz a követelményhez, hogy az eljárás során teljes mértékben kerüljön rendezésre a nyugdíjjogosultságot eredményező szolgálati idő, legyen kellő idő az adatok tanulmányozásához, a szükséges dokumentumok beszerzéséhez.

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jelzi a nyugdíj-biztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hatóság számára is hatvan nap. Az adategyeztetési eljárás megindításakor a nyugdíj-biztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal rendelkezik, mert ebbe az adatbázisba ezeket az adatokat kellett a jogszabályi előírás szerint bejelenteni. Az adategyeztetési eljárás akár hivatalból, akár kérelemre indul, határozat kibocsátásával zárul. A határozat megfellebbezhető.

Amiről külön kell szólni

A nyugdíjjárulék-fizetéssel szerzett szolgálati idők mellett nyugdíjjárulék-fizetés nélkül is elismerhető szolgálati idők is léteznek.  Ilyenek a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő, az 1998. január 1. előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje, és az anya 1968. január 1. előtt született gyermekére tekintettel kapott gyermekenként 365, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 naptári nap szolgálati ideje.

Ezek a járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakok az érintett személy nyilatkozata, és igazolásai alapján jutnak a nyugdíj-biztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv tudomására, és ezt követően nyilvántartásába.