Nem ritka esetet érint a kérdés, mivel az "aktív" nagymamák segítségének igénybevételénél a még nem nyugdíjas személy jövőbeli helyzetét, a gyermekgondozási segély munkaviszonyra és a későbbi nyugdíjra való hatását is számba kell venni - írja elemzésében Molnárné Balogh Márta társadalombiztosítási szakértő.

A kérdést az is indokolja, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szükséges jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, annál szűkebb fogalom.

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint egyebek közt a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Íme, a szabályok

Az elmúlt évek jogszabályi változásai nyomán a gyermeknevelési támogatás is a szülő által igényelhető, a gyes pedig a szülők mellett a nagyszülők részére is megállapítható meghatározott feltételek mellett:

  • a gyermek az első életévét betöltötte,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyesről lemondanak, és egyetértenek a gyesnek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
  • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyest folyósítanak.

A nagyszülő részére a gyesre való jogosultság fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Sokszor előfordul olyan élethelyzet is, hogy a kisgyermek három éves kora után betegsége miatt igényel otthoni felügyeletet, gyakran kell orvoshoz, vagy fejlesztő foglalkozásokra vinni, és ezt az időszakot a szülő már nem tudja munkájától távol tölteni, más családi segítséget, munkamegosztást kell megszervezni. A "nagymama gyes" szempontjából ebben az esetben is az általános szabályok érvényesülnek, azaz a gyermek tíz éves koráig tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén van lehetőség gyes igénybevételére.

Az ikergyermekek esetében, amikor a gyes szintén nem csak három éves korig, hanem a tankötelessé válás évének végéig folyósítható. Ha az ikrek esetén a tankötelessé válás éve nem azonos, a gyes- jogosultság a legkésőbb tankötelessé váló gyermekhez igazodik.

Összegezve fentieket a jogszabályi lehetőség szerint tehát a "nagymama gyes" is beszámít a nők negyven év kedvezményes nyugellátáshoz. A nyugdíj összegének kiszámításánál a "nagymama gyes" esete nem tér el az általános szabályoktól.