A behajtási költségátalány a vállalkozások közötti szerződés esetén alkalmazható, amennyiben a kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik. Ekkor a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak (mintegy 12 500 forint) megfelelő forintösszeget számolhat fel. Fontos kiemelni, hogy a kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha késedelmét kimenti, azaz például igazolja, hogy a levélben küldött számlát nem kapta meg - írja közleményében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH).

A behajtási költségátalány érvényesítése az egyes közszolgáltatási szektorokban is jellemző, így például a villamosenergia-, és földgáz-szolgáltatás, valamint a víziközmű-szolgáltatások esetén is alkalmazható. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a behajtási költségátalány természetes személlyel, azaz lakossági fogyasztóval szemben nem érvényesíthető - írta az NFH!

Ha mégis kivetik az átalányt, forduljon az NFH-hoz!

Amennyiben a közszolgáltatások területén lakossági felhasználóval szemben behajtási költségátalányt kíván érvényesíteni a szolgáltató, akkor a fogyasztónak meg kell kísérelnie az ügy rendezését az adott vállalkozással. Ennek eredménytelensége esetén lehet panaszt benyújtani az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez, amelynek az elérhetőségei megtalálhatóak http://www.nfh.hu/teruleti honlapon.

A behajtási költségátalánnyal kapcsolatban az NFH nem rendelkezik hatáskörrel a vállalkozások panaszaival kapcsolatban, kizárólag a lakossági fogyasztók esetében tud vizsgálatokat folytatni - közölte a hatóság.

A behajtási költségátalányról szóló szabályozás március 24-én lépett hatályba.

 

 

QP | Quality Placement