"Az új termékdíjas szabályozás a hozzá tartozó hatástanulmánnyal elkészült. Sebestyén László fideszes képviselő önálló indítványként nyújtotta be a javaslatot, mivel a már csaknem egy éve elkészült termékdíjas koncepció elindítását eddig a lobbiszervezetek hátráltatták. Az egyéni benyújtás oka tehát a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés" - válaszolta írásban Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Oláh Lajos MSZP-s képviselő kérdésére.

A miniszter szerint a hatástanulmányt benyújtják az országgyűlési bizottságoknak és az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Teljesen új alapokra helyeztük a környezetvédelmi termékdíj költségszámításának módszertanát, melyet tanulmány segítségével vizsgáltak a szakértők - írta Fazekas. Az eredmények alapján kidolgozták a termékdíj költségelemeket, melyek az irányítást és fejlesztést fedező elemből (rendszerirányítási költség), a szennyezés megelőzését/elhárítását szolgáló elemből (kezelési költség), valamint a termék által okozott szennyezést kompenzáló elemből (externális költség) állnak. A javaslat ezeket az elemeket beépíti a termékdíj mértékébe, ezzel biztosítva forrásokat a megfelelő mértékű gyűjtés és hasznosítás teljesítéséhez, továbbá a szennyező fizet elvének érvényesítéséhez.

A végrehajtási rendeleteket az agrártárca munkatársai készítik elő, erre a törvény ad felhatalmazást. A parlament előtt lévő javaslat tükrözi a minisztérium álláspontját, mivel célja új szabályozó rendszer kereteinek meghatározása, ezen keresztül az iparágak tevékenységének teljes megújítása, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása (újrahasználat), valamint a hulladékhasznosítás mértékének jelentős növelése, összhangban az EU elvárásaival és a magyar társadalom általános érdekeivel - szerepel a válaszban.

A VM támogatja az egyéni képviselői benyújtást, mivel a cél az, hogy a koordináló szervezetek megszűnésével, 100 százalékos állami tulajdonban lévő nonprofit kft. szervezeti formában felálljon az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), melynek feladata az államot illető jogok gyakorlása, valamint az államra háruló feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos iparágakon belül.

Fazekas szerint a társadalmi egyeztetés megtörtént, a tárca munkatársai és szakértők konzultáltak az érintettek szövetségekkel, civil szervezetekkel. Az egyeztetések eredményeként született meg az új szabályozás díjszámítási módja, és a díjtételek mértéke. A válasz alapján a miniszter a későbbiekben is kiemelt figyelmet kíván fordítani a társadalmi egyeztetésre.

A kétszintű szervezeti struktúra másik elemeként termékdíj bizottság alakul, amely az ipar és az állam partnerségén alapuló fórum . A bizottságban az ipar, az önkormányzatok, a civil szervezetek, valamint a kormányzat részéről az iparággal, annak tevékenységével kapcsolatban felmerülő kérdések, problémák megvitatására, kivizsgálására, tisztázására, hiteles szakmai véleményalkotásra nyílik lehetőség.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról a tervek szerint a jövő hétfőn szavaz a parlament, majd egy héttel később következhet a zárószavazás.