A pert akkor folytatják, ha a kaszinókoncessziós szerződés felmondása jogellenességének megállapítására irányuló perben döntés születik. A magyar állam 2011-ben indított pert a KC Bidding Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elsőrendű és Ronald Lauder másodrendű alperesek ellen a koncessziós szerződés felmondásával kapcsolatos meghiúsulási kötbér, valamint a beszámolási kötelezettség elmulasztása miatti kötbér megfizetése érdekében.

A felperes magyar állam jogi képviselői a tárgyalás után az MTI-nek elmondták: több mint 2 milliárd forintot meghaladó kötbérigényről van szó. A jogi képviselők megjegyezték: a kezessel szemben ugyanakkor nem tudják a teljes összeget érvényesíteni, mert Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter csak 936 millió forintig fennálló kezességet fogadott el, holott a szerződés alapján a teljes összegre kellett volna kezességet vállalni.

A szerdai tárgyalás egyik témája az a másodrendű alperes által a magyar állammal szemben előterjesztett viszontkereset volt, amelyben egy jó hírnév védelmi igényt jelentettek be, valamint annak megállapítását kérték, hogy a kaszinókoncessziós szerződés felmondása jogellenes volt. A tárgyaláson a másodrendű alperes jogi képviselője hangsúlyozta: nehezményezik és a jó hírnév megsértésének tartják a Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztosnak a témában tartott sajtótájékoztatóin elhangzottakat. Hozzátette: arra kérik a bíróságot, tiltsa el a felperest ezen magatartás gyakorlásától és ismerje el a másodrendű alperes személyiségi jogainak megsértését. Az ügyben eljáró bíró a viszontkeresetet arra hivatkozva utasította el, hogy az abban foglaltak nem kellően határozottak, vagyis nem derül ki pontosan, mely tényállításokra hivatkozva kéri az alperes a sérelem megállapítását.

A szerdai tárgyaláson döntött a bíróság arról, hogy a koncessziós szerződés felmondásának ügyében hozott jogerős bírósági döntésig felfüggesztik a kötbérről szóló pert. A másik pert a KC Bidding indította a magyar állam ellen a Fővárosi Törvényszéken, ahol annak megállapítását kéri, hogy a kaszinókoncessziós szerződés felmondása jogellenes volt. Erre a perre tekintettel függesztette fel szerdán a kötbér-pert a törvényszék. A magyar állam jogi képviselői az MTI-nek elmondták: a határidők miatt szeptemberben mindenféleképpen lesz tárgyalás az ügyben, és ebben a perben a magyar állam be fogja nyújtani azt a sukorói telekcsere ügyben hozott jogerős bírósági ítéletet, amelynek alapján minden további bizonyítás nélkül meg kell hogy állapítsa a bíróság a felmondás jogszerűségét. Hozzáfűzték, hogy ez akár a következő tárgyaláson megtörténhet.