A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a magyar állam azért indított kártérítési pert a két alperes ellen, hogy azok térítsék meg számára a haszonbérleti díjkiesést, ami abból adódott, hogy a két szervezet akadályozta az új földbérlők birtokba lépését. Ezzel pedig haszonbérleti díjtól esett el az NFA, miközben a birtokvédelem biztosítására magán őrzővédő szolgáltatást kellett igénybe venni. A kártérítés együttes összegét az állam 14 millió forintban jelölte meg.

A bírósági tárgyalást megelőzően civilszervezetek aktivistái és szimpatizánsai - valamint néhány ellenzéki politikus is - demonstráltak a Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete előtt az eljárás miatt és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ mellett.

Az ügyben eljáró bíróság a keresetlevél ismertetésekor kitért arra, hogy a magyar állam azért indított a pert kártérítési jogcímen, hogy megkapja a haszonbérlet díjból elmaradt mintegy 4,9 millió forintot, valamint kérje a birtokvédelem miatt alkalmazott őrzővédő szolgálat alkalmazásának költségeként felmerülő mintegy 9,1 millió forint megtérítését, az alperesek jogellenes magatartása miatt.

Az alperesek elsődlegesen a per megszüntetését kérték a bíróságtól, másodlagosan pedig a per felfüggesztését. Az elsődleges indítványt a bíróság elutasította, a másodlagos indítványnak az ügyet érintő, már folyamatban lévő perek miatt, helyt adott. Mindkét alperes azzal védekezett, hogy nem tanúsított jogellenes magatartást.

A keddi első tárgyalási napon a tárgyalás felfüggesztése miatt a bíróság érdemben nem foglakozott az üggyel.

Meghirdették eladásra a földet

A számos fejleményt tartogatott már eddig is a kishantosi ügy, a régi bérlő kitessékelése a területről. A folyamatban lévő, állami földárverések is érintik a területet. "Az állami földek értékesítésével kapcsolatos hirdetményből értesültünk arról, hogy a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság földjeit is árverésre bocsátják annak ellenére, hogy bírósági eljárások vannak folyamatban a területekre vonatkozóan, amelyek közül az egyik területre vonatkozóan már jogerősen pert nyertünk" - közölte a közelmúltban Ács Sándorné, a vidékfejlesztési központ ügyvezetője.

"A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2015. június 17-én kelt jogerős ítélete érvénytelennek, és jó erkölcsbe ütközőnek nyilvánította a Mezővidék Bt. (Vizi Dániel) szerződését a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság egyik 28 hektáros területére. Ennek ellenére, mintha mi sem történt volna - az NFA árverési hirdetményében 2033. október 31-ig érvényes szerződésként szerepel ugyanez a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződés - ami ráadásul azt is jelenti, hogy a Mezővidék Bt. igénybe veheti az adás-vétel során a bérlőnek járó kedvezményeket" - írta közleményében Ács Sándorné.

QP | Quality Placement