A január-májusi időszakban feltűnően, 5,64-szeresére bővült a Svédországba irányuló magyar kivitel. A tavalyi hasonló időszakban az export a KSH adatai szerint 104,3 millió dollárt tett ki, idén május végén 596,1 millió dollár volt. A tavalyi egész éves kivitel értéke 334,9 millió dollárra rúgott. A gazdasági és közlekedési tárca adataiból kiderül, hogy az export a gépek és berendezések árufőcsoportban ugrott meg szembetűnően, 69 millió dollárról 624 millióra. A stockholmi külgazdasági attasétól, Király Tamástól megtudtuk, hogy a vizsgált időszakban a magyar mobiltelefon-szállítások növekedése okozta az export robbanásszerű növekedését. A szállítások bővülésével párhuzamosan folyamatosan nőtt a skandináv országba irányuló kivitel: az első két hónapban 279,9 százalékkal, majd a következő hónapokban rendre 389,6, 452,9, illetve 564,6 százalékkal. A Svédországba irányuló mobiltelefon-kivitel értéke május végére 4 millióról 512 millió dollárra emelkedett. Svédországi exportja a magyarországi mobiltelefon-gyártók közül a többféle márkát gyártó Flextronics International Kft.-nek és a Nokia Hungary Kft.-nek van. A komáromi Nokia-gyárban összeszerelt készülékeknek csupán elenyésző hányada kerül a svéd piacra. A fő szállító ugyanis a Flextronics, amely szerződéses kapcsolatban áll az olyan bedolgozókkal, mint például a Sony-Ericsson. Peter Baumgartner, a Flextronics International Ltd. közép-európai igazgatója konkrét adatokat nem említve annyit mondott lapunknak, hogy az év első felének eredményei bizonyos relációkban valóban kedvezőbbek a vártnál. Azt a felvetésünket, hogy e viszonylatok között van-e a svéd is, Baumgartner nem kívánta megerősíteni, bár nem is cáfolta. Tavaly még kifejezetten pesszimisták voltak a mobilkészülék-gyártók a piaci keresletet illetően, csak kevesen vártak fellendülést. A Magyarországon eddig több mint 500 millió dollárt befektető Flextronics szakértői akkor is a bizakodóbbak közé tartoztak. Az északi országban piacot talált magyar kivitelben egyébként még a feldolgozott termékek értéke nőtt, a teljes magyar export növekedését mintegy kétszer meghaladóan, 11,6 százalékkal. Visszaesett viszont az élelmiszerek exportja - 11,3 százalékkal -, és a nyersanyagoké - 26,2 százalékkal -, igaz, e két árufőcsoport kivitelének értéke csekély. Svédország a mobilexport ilyen mértékű felfutásával a 18. helyről a 6.-ra avanzsált a magyar exportcélországok rangsorában.
QP | Quality Placement