A GVH még 2003-ban indított eljárást a három építőipari vállalkozás ellen kartellgyanú miatt. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) 2001-ben nyílt előminősítéses eljárást hirdetett meg Budapest VIII. Fiumei úti székháza teljes körű átalakítására, felújítására, a kapcsolódó kivitelezői, szakipari munkálatok elvégzésére. A tenderen a Baucont Rt., továbbá a KÉSZ Kft. és az ÉPKER Kft., végül a Középületépítő Rt. is indult. A kiíró az eljárást érvénytelennek nyilvánította. 2002-ben az ONYF ismét kiírta az eljárást, de már tárgyalásos közbeszerzési eljárást hirdetett. Erre az említett négy vállalkozás ismét jelentkezett. A kiíró a részvételi felhívásban megadott értékelési szempontok alapján az ajánlattevőket rangsorolta; ajánlattételre a három legmagasabb pontszámot elért jelentkezőt, a Középületépítő Rt-t, a Baucont Rt-t és az ÉPKER Kft.-t kérte fel. A döntés ellen a KÉSZ Kft. jogorvoslattal élt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A GVH vizsgálatai során megállapította, hogy a Baucont Rt. és az ÉPKER Kft. a végső ajánlattételt megelőzően olyan megállapodást kötöttek, amely bármelyikük nyertessé válása esetére - alvállalkozási megbízás, illetve pénzbeli kárpótlás formájában - ellentételezési kötelezettséget írt elő a vesztes számára. A GVH szerint ez a magatartás egy sajátos piacfelosztás az érintett felek között, mely jelentős mértékben csökkentette a vesztes kockázatát. A Baucont Rt. és ÉPKER Kft. megállapodásukba később bevonta a KÉSZ Kft-t is, amely ellentételezésül visszavonta jogorvoslati kérelmét, így szintén részesévé vált a tiltott összejátszásnak. A Baucont Rt. és ÉPKER Kft. kísérletet tettek a Középületépítő Rt. bevonására is, ez azonban nem volt sikeres, a Középületépítő Rt. nem követett el versenyjogsértést. A pályázatot végül a Baucont Rt. nyerte meg, a megvalósítási munkálatokba bevonta a KÉSZ Kft-t és az ÉPKER Kft-t is. A GVH a versenyeztetés, ezen belül különösen a közbeszerzési eljárások során történő összejátszást a gazdasági verseny tisztaságát súlyosan sértő cselekménynek minősítette, s ezért a Baucont Rt-t 227 millió forint, az ÉPKER Kft-t ugyancsak 227 millió forint, végül a KÉSZ Kft-t 136 millió forint bírság megfizetésére kötelezte. A versenyhatóság döntését az építőipari vállalkozások előbb a Fővárosi Bíróságnál támadták meg, ám ott elutasították a keresetüket. Az első fokú bíróság döntését követően a Fővárosi Ítélőtáblához fordultak a kartellezők, ám végül másodfokon is a GVH került ki győztesen a pereskedésből, így immár jogerős ítélet van arról, hogy az ÉPKER, a Baucont és a KÉSZ kartelleztek.