A pályázat életre hívásának hátterében egyrészt a gazdálkodói réteg elöregedése áll, másrészt az a probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a harmincöt évnél fiatalabbak körében az európai uniós átlagnak csak körülbelül a fele.

A gazdálkodók mintegy harmincegy százaléka hatvanöt év feletti, míg a harmincnégy év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. (Újabb földek eladását tervezi az agrártárca.)

Cél, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítását támogassák, ösztönözzék, előmozdítsák a birtokstruktúra átalakítását, segítsék a vidék népességmegtartó képességének növekedését.

A pályázat, szinte egyedüliként előfinanszírozott, ami annyit jelent, hogy olyan vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelynek hetvenöt százalékát a pályázók előre megkapják.

Képünk forrása: Shutterstock