Továbbra is figyelembe vesszük a 7,2 milliárd euró értékű (a 2021-es GDP 5 százalékának megfelelő) következő generációs uniós források beérkezését a növekedési előrejelzéseinkben, ahogyan ez már akkor is így volt, amikor 2022 januárjában megerősítettük Magyarország "BBB"/stabil besorolását. Ezen alapok biztosításának elmaradása gyengítené a középtávú növekedési kilátásokat (2023-ban akár 1,5 százalékponttal is), mivel ezek fontos és alacsony költségű beruházási forrást jelentenek – áll a Fitch közlésében.

Magyarországon a növekedés továbbra is erőteljesen lassulni fog, a tavalyi 7,1 százalékról 2022-ben 2,3 százalékra, majd 2023-ban szerényen 3,8 százalékra emelkedik, tekintettel a magas inflációnak a belföldi keresletre gyakorolt hatására és az ukrajnai konfliktusból eredő, a külső keresletet érő erős csapásra.

A Fidesz növelte parlamenti erejét. Ez felbátoríthatja Orbánt arra, hogy az EU-val folytatott vitákban - nevezetesen a 7. cikk szerinti kötelezettségszegési eljárásban a diszkriminációellenes elvek, a médiaszabadság, a migránsok jogainak és a korrupcióellenes mechanizmusok megsértése miatt - ellenséges álláspontot tartson fenn.

Az Európai Bizottság választásokat követő döntése, miszerint hivatalos eljárást indít az uniós költségvetés jogállamisági feltételrendszeréről szóló rendelet alapján, mindkét fél álláspontjának megkeményedését jelezheti.

Ez a forgatókönyv kockázatot jelent azon véleményünkkel kapcsolatban, hogy az NGEU-források folyósítására az év második felétől kerül sor, ami a növekedést érintő kockázatokkal jár. Egyelőre nem számítunk arra, hogy a 2014-2020-as ciklus szerinti többéves pénzügyi keret (MFF) pénzeszközeit, amelyeket Magyarország még mindig lehív, ez érintené. A 7. cikk szerinti eljárás elhúzódhat, és az ezen eljárás szerinti szankciók, amelyek nagyobb kockázatot jelentenek a többéves pénzügyi keret alapjaira nézve, kevésbé jelentenek közvetlen kockázatot, tekintettel a tagállamok közötti konszenzus magas küszöbértékére.

A Fitch alapfeltevése továbbra is a feszültségek enyhülése. Van precedens arra, hogy Magyarország meghátrál az EU-val folytatott vitákban, és a de-eszkaláció lehetőségére utaló jelek közé tartoznak a gyermekjóléttel és az LMBT-jogokkal kapcsolatos ellentmondásos jogszabályok hatályon kívül helyezésére irányuló magyar javaslatok, a közbeszerzések átláthatóságára és a támogatások odaítélésére vonatkozó bizottsági ajánlások elfogadása, a Bizottság nagyobb elkötelezettsége Magyarország energiaigényeinek kezelése iránt, tekintettel az orosz gáztól való igen nagyfokú függőségére, valamint Magyarország csatlakozása az olyan uniós jogi mechanizmusokhoz, mint az Európai Ügyészség.

Az erőteljesen lassuló növekedés és a magasabb infláció kihívássá teszi a költségvetési szigorítást, és a Fitch a költségvetési előrejelzéseiben figyelembe veszi néhány inflációellenes intézkedés - például az energia és az élelmiszerek áfacsökkentése és az üzemanyagárak ellenőrzése - folytatását, de lehetséges mérséklését. Az erős nominális növekedésnek köszönhetően 2021-ben a költségvetési teljesítmény meghaladása (az ESA2010 hiánya a GDP 6,8 százaléka volt, szemben a 7,5 százalékos céllal) némi költségvetési mozgásteret biztosít ezen intézkedésekhez. Ezzel szemben a monetáris politika véleményünk szerint szigorú lesz a növekvő infláció mérséklése és a valuta támogatása érdekében.

A magas bruttó államadósság/GDP arány a minősítés gyenge pontja, és a hazai adósságszabály szerény eredményeket mutat a költségvetési fegyelem biztosításában, bár középtávon segít az adósságráta emelkedésének kockázatát csökkenteni. A gazdaságpolitika (beleértve a monetáris politikát is) hitelessége és koordinációja ezért fontos lesz a költségvetési és inflációs várakozások rögzítésében. A kormányzási normák romlása, amely aláássa a befektetői bizalmat, negatív minősítési érzékenységet jelent Magyarország számára.