A spanyol katolikus egyház egyik vallási kongregációja, egy Madrid közelében található egyházi iskoláért felelős jogalanyként kérte az épületszerkezetekre, berendezésekre és építési munkákra kivetett, majdnem 24 ezer eurós önkormányzati adó visszatérítését, amelyet az iskola előadótermét magában foglaló iskolaépületen elvégzett munkák után fizetett meg.

Az egyházi szerveztet a Spanyolország és a Szentszék között - még a spanyol EU-csatlakozást megelőzően - született megállapodásra hivatkozott, amely különböző adómentességeket biztosít a katolikus egyháznak.

QP | Quality Placement

A spanyol adóhatóság elutasította a visszatérítés iránti kérelmet, mondván: az adómentességet a katolikus egyház olyan tevékenysége kapcsán kérték, amelynek nincs szigorúan vallási célja. A perben a madridi közigazgatási bíróság az Európai Bíróságtól (EB) annak eldöntését kérte, hogy a vitatott adómentességet az uniós jog által tiltott állami támogatásnak kell-e tekinteni.

Az EB friss ítéletében kimondja: a vitatott adómentesség tiltott állami támogatásnak minősülhet, amennyiben a szóban forgó helyiségekben gyakorolt tevékenységek gazdasági jellegűek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.

A bíróság szerint az ominózus adómentesség a tiltott állami támogatásnak minősítéshez szükséges négy feltétel közül kettőt mindenképp teljesít:

  • az iskoláért felelős kongregációnak szelektív gazdasági előnyt biztosít
  • az önkormányzat bevételeinek csökkenésével, így pedig állami források bevonásával jár.

Ami a másik két feltételt - vagyis a gazdasági előny által a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatással, valamint a verseny torzításával kapcsolatos feltételt - illeti, az EB szerint a vitatott mentesség a vallási kongregáció általi oktatási szolgáltatásnyújtást vonzóbbá teheti a piacon működő intézményekhez képest.

Az EB szerint bár a Spanyolország és a Szentszék közti megállapodás az uniós csatlakozást megelőzően született, adott esetben a vitatott adómentességet nem létező, hanem új támogatásnak kellene tekinteni. Az épületszerkezetekre, berendezésekre és építési munkákra kivetett spanyol adót ugyanis csak e csatlakozást követően vezették be. Így ha a nemzeti bíróságnak állami támogatás fennállását kellene megállapítania, e támogatást be kellene jelenteni az Európa Bizottságnak, és azt a hozzájárulása nélkül nem lehetne végrehajtani.