Az első héthavi árindexek felhasználásával számított, január-augusztusi időszakra vonatkozó volumenindexek a kivitel 4, a behozatal 9 százalékos növekedését jelzik a megelőző év első nyolc hónapjához képest. A becsléssel kiegészített forgalmi adatok alapján az év első nyolc hónapjában az import növekedési üteme hónapról hónapra jelentősen meghaladta az exportét. A forgalom előző évihez viszonyított változását jelző mutatók alakulását erőteljesen befolyásolja a bázishatás: 2002 júniusától már nem szerepel az exportban és az importban a videojáték előállításához kapcsolódó, kiugróan nagy értékű forgalom. E bázishatás megszűnésével már az export is növekedést mutat. Az import növekedési dinamikáját, illetve a külkereskedelmi mérleg erőteljes romlását alapvetően meghatározza a fogyasztási célú, illetve az elmúlt három hónapban a beruházási célú import dinamikus bővülése, valamint az energiahordozók mennyiségének és árszínvonalának emekedése. A külkereskedelmi mérleg egyenlege idén hónapról hónapra fokozatosan romló tendenciát mutat, s a hiány mértéke lényegesen meghaladja az egy évvel korábbi szintet. Az egyenleg romlását döntően a fogyasztási célú import 170 milliárd forintot, a beruházási célú import 80 milliárd forintot, valamint az energiahordozók importjának 64 milliárd forintot kitevő növekedése idézte elő.