A törvény szerint a nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások a törvényben meghatározott esetek kivételével illeték- és költségmentesek - írja a portálon megjelent elemzésében Molnárné Balogh Márta.

Illetékkötelesek azok a társadalombiztosítási szerv követelésével kapcsolatos fizetési könnyítésre (tartozás mérséklésére, elengedésére, vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére) irányuló kérelmek eljárásai, ahol a kötelezett

  • jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése,
  • jogalap nélkül felvett ellátás megtérítése,
  • baleseti ellátás vagy társadalombiztosítási ellátás megtérítése tárgyában hozott fizetésre kötelező határozatban foglaltak enyhítését kéri.

A fizetési kedvezményekkel kapcsolatos illetékfizetés 2017. július 1-től alkalmazandó részletes útmutatója (az illeték fizetés módja, helye) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján érhető el.

Ezekben az esetekben az illeték úgynevezett általános tételű eljárási illeték, amely jelenleg 3 ezer forint. Nyugdíjügyek intézése során tehát igen kedvező helyzetben vannak az ügyfelek, mert az eljárás teljesen költség- és illetékmentes beleértve az esetleges fellebbezési eljárást is.

Az általános tételű illeték megfizetéséhez kötött, fizetési könnyítéssel kapcsolatos eljárások is elviselhető anyagi terhet jelentenek a kérelmező számára.

Mi a helyzet az útiköltséggel?

A törvény tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amikor a beteg és indokolt esetben kísérője orvosi ellátáshoz, kezeléshez történő utazásához utazási költségtérítésre jogosult. Más esetben, például igénybenyújtás, vagy európai egészségbiztosítási kártya kiváltása esetén nem igényelhető utazási költség. A törvényben nem találkozunk utazási költségtérítésre vonatkozó szabályokkal, nyugdíjügyintézéssel kapcsolatban ugyanis utazási költségtérítésre lehetőség nincs.

Erre figyelemmel kell lenni abban az esetben is, ha nyugdíj-ügyfélszolgálatot kívánunk felkeresni akár tájékoztatás, akár konkrét nyugdíj ügyintézés érdekében, és akkor is, ha postai úton, vagy telefonon, elektronikus úton is intézhető ügyekben mégis a személyes ügyintézést választjuk. A költségkímélő ügyintézés érdekében van lehetőség több helyen is az ügyintézésre.