A piaci hitelprogramban (php) résztvevő bankok 2016-ban jelentős mértékben túlteljesítették vállalt kkv-hitelnövekedésüket, a hitelezési vállalások emelésére azonban a php 2015 őszén kialakított keretrendszerében nem volt lehetőségük.

Annak érdekében, hogy a bankok hitelezési vállalásaikat emelni tudják, a monetáris tanács (MT) a hitelprogram második szakaszának elindításáról határozott. A második szakaszban az MNB továbbra is a korábban alkalmazott kockázatkezelő és likviditáskezelő eszközeit ajánlja fel a bankoknak.

A php második szakaszában a jegybanki eszközök csak korlátozott mértékben állnak a bankok rendelkezésére. A feltételes kamatcsere ügyletek keretösszege 300, míg a preferenciális betétállomány keretösszege 150 milliárd forint. Az egyedi banki vállalások emelése érdekében a php második szakaszában a kiemelkedő arányú hitelnövelést vállaló bankok arányaiban nagyobb mértékben részesülnek a preferenciális betéti eszközből.

A második szakasz célja, hogy a bankok az eddigieken felül addicionális hitelezési vállalásokat tegyenek, így biztosítva a kkv-hitelállomány dinamikus növekedésének fennmaradását. A második szakaszban a jegybank egyrészt bővíti piaci hitelösztönzési eszköztárát, másrészt a program célzottabbá tételével kiemelten támogatja a dinamikusabb hitelezési aktivitást. A második szakaszban a php-ban jelenleg is aktív bankok vehetnek részt.

A PHP második szakaszának fő eszköze az első szakaszhoz hasonlóan a hitelezési feltételhez kötött kamatcsere ügylet (hirs), illetve a likviditáskezelést segítő preferenciális betét. A második szakasz az első szakasz szerves folytatásának tekinthető, az első szakaszhoz képest az egyes eszközök tekintetében az alábbi változásokról döntött az MNB.

A php második szakaszában a hirs legfeljebb 300 milliárd forint értékben áll a bankok rendelkezésére. Az eszköz lejárata az első szakaszban allokált HIRS-sel megegyezően 2019. február 28., az MNB a második szakaszban egy tendert tart, amelyen a résztvevő bankok az első szakaszhoz hasonlóan azt vállalják, hogy kkv-hitelállományukat az igénybe vett ügyletek névértékének 25 százalékával növelik.

A php második szakaszában a preferenciális betét-állomány legfeljebb 150 milliárd forinttal emelkedhet. Alapesetben a bankok az első szakaszban alkalmazottal megegyező módon részesülnek a preferenciális betételhelyezési lehetőségből, az MT ugyanakkor a második szakaszra vonatkozóan rögzítette, hogy a dinamikus, az eredeti vállalásukat legalább 100 százalékkal meghaladó hitelnövekedést vállaló bankok nagyobb arányban részesülhetnek a betételhelyezési lehetőségből, mint a kisebb arányú többletvállalást tevő hitelintézetek.

A php második szakaszának operatív részleteit az MNB 2017. júniusban teszi közzé - írta a jegybank.