A kormány a magánnyugdíjpénztárak felszámolásáról szóló rendeletben többek köz azzal tette vonzóvá a visszautasíthatatlan ajánlatát 2010-ben, hogy a visszalépő magánpénztári tagoknak beígérte az egyéni számlák kialakítását mondván, a magánpénztáraktól einstandolt megtakarításaikat egyéni számlán kell jóváírni. A magánnyugdíjpénztárak kvázi felszámolása egy évvel ezelőtt befejeződött, azóta a visszalépő 2,9 millió pénztártag újra száz százalékban a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert gazdagítja. Bár a kormány ominózus határozata szerint a 2,9 millió tag nyugdíj célú megtakarítását egyéni számlán kellett volna helyezni, ez mind a mai napig nem történt meg. A kabinet 2010 decemberi határozata a Matolcsy György gazdasági és illetve az - akkor még - nemzeti erőforrás miniszternek írta elő, hogy készítsék elő a tb-rendszeren belüli egyéni nyugdíjszámlás nyilvántartást. A határidő épp egy éve, 2011 májusában járt le.

Lesz, nem lesz, egész más lesz

Lapunk arról érdeklődött NGM-nél, hogy ezen munkálatok hol tartanak, ám a szaktárcától azt a választ kaptuk, hogy a "társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre vonatkozó részletszabályok kidolgozása folyamatban van, melynek során az érintett tárcák között rendszeres egyeztetés zajlik" - további információval csak ennek lezárulása tudnak szolgálni.

A munkák valódi helyzetéről a napokban kinevezett új emberi erőforrás miniszter is nyilatkozott. Balog Zoltán a kinevezése előtti meghallgatáson a szociális bizottság ülésén elárulta, hogy bár folyik az adatok feldolgozása, ebben a ciklusban biztosan nem végeznek az egyéni nyugdíjszámlák létrehozásával. Balog azzal magyarázta a csúszást, hogy hatalmas mennyiségű adatot kell feldolgozni.

Ha ez nem volna elég, újabb fordulat látszik a kormány álláspontjában. Az elmúlt években hozott döntések mind arra utaltak, hogy a virtuális egyéni számla irányába mozdulhat el a rendszer - amit Magyarországon svéd-modellként vagy NDC-szisztémaként is emlegetnek. A svéd modell lényege, hogy a befizetéseket egyéni számlán könyvelik - s ez alapján számolják ki majd egyszer a nyugdíjakat. Ugyanakkor mivel a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer rendszer az öregedés kockázatán kívül más szempontokat is mérlegel - pl. a nők és a férfiak eltérő nyugdíjkorhatára, a gyermeknevelés - ezért a mostani befizetések alapján nem lehet tisztán megbecsülni majdani nyugdíj mértékét - mint amire például lehetőség volt a magánpénztári rendszerben.

Újra a német pontrendszer a nyerő?

A Nemzetgazdasági Minisztérium ugyan azt írta, hogy jelenleg a részletszabályok kidolgozása folyik, a tárca által a napokban a - kormány honlapján - publikált Új Baby Boom Programjából kitetszik, hogy a szakértők elfordulnak a svéd modelltől és a német nyugdíjrendszer pontrendszeres váromány-nyilvántartása mellett teszik le a voksukat. Az NGM szakértői anyaga szerint az egyéni számla képezi a nyugdíjnyilvántartás alapját. A rendszer lényege, hogy a járulékfizetés ideje alatt összegyűjtött pontok, a mindenkori átlagbér illetve a várható élettartam képezik a nyugdíj megállapításának alapját. A pontrendszer alapján lel lehet mérni, hogy az átlaghoz képest mekkora befizetésekkel rendelkezik a biztosított, így jó becslést lehet adni a majdani nyugdíjának összegére is.

Az Új Baby Boom Program a elsősorban a gyermekvállalás ösztönzésére helyezi a hangsúlyt, s a nyugdíjrendszert is erre használná fel. A javaslat szerint döntést kell hozni a pontrendszeres nyilvántartás bevezetéséről, amely alapvetően az egyéni befizetésektől függ, de ezt "módosítani kell a családok (szülőpárok) által vállalt és kitanított gyermekek után járó differenciált pontokkal, elismerve a szülőknek a járulékfizetés melletti költségként jelentkező a humántőkébe eszközölt befektetéseket".

A javaslat tehát abban az értelemben minden korábbi szakmai elképzelésen és konszenzuson túlmutatóan nyúlna bele a nyugdíjrendszerbe, hogy plusz pontokkal - így plusz nyugdíjjal jutalmazná a gyermekvállásást. Ezzel túlmegy azon az elven, hogy a nyugdíjrendszernek biztostani kell, hogy a gyermekneveléssel eltöltött időt nyugdíjszerző időként számítsák be - vagyis, hogy emiatt ne érje hátrány az anyákat vagy a gyeses/gyeden lévő kispapákat. A javaslat erejét némileg tompítja, hogy ez csak az NGM vitaanyaga - vagyis az nem tükrözi hivatalosan a kormány álláspontját annak ellenére, hogy az a kormányportálon jelent meg.