Mindössze 40,2 millió forintnyi bírságot szabott ki tavaly a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - derül ki az intézmény parlamenti beszámolójából. ű

2018. július 26-át követően - ekkor lépett hatályba a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása - 57 ügyben indult adatvédelmi hatósági eljárás, 8 esetben a hatósági eljárás hivatalból indult, a többi esetben kérelemre.

A beszámoló elkészültének időpontjáig 27 döntés született, amelyek nagy részében (17 ügyben) az eljárás megszűnt, mivel a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, a sérelmezett adatkezelés GDPR előtti volt, vagy pedig a beérkezett dokumentumok alapján a hatóság megállapította, hogy az ügy nem tartozik a hatáskörébe.

Három esetben a NAIH már a hatáskörének hiánya miatt utasította el a kérelmet. Kérelemnek helyt adó, illetve részben helyt adó határozat hét ügyben született, e határozatokban három esetben bírságot is kiszabott a NAIH, egy másik esetben eljárási bírság kiszabására került sor.