Gyakran olyan alapvető hibák miatt hiúsul meg a támogatás, melyek akár kisebb odafigyeléssel elkerülhetőek lennének. Máig előfordul, hogy egy pályázat már a beadás pillanatában halálra van ítélve - fogalmazott a Napi Gazdaság Online megkeresésére Ferenczy Károly, a Brüsszel Center értékesítési igazgatója. Példaként említette, hogy sokan azt sem tudják, hogy mikro-, vagy kisvállalkozás-e a saját cég, így jogosultak-e az adott tenderen való részvételre. Igaz, ebben az is közrejátszhat, hogy amennyiben egy külföldi tőkeerős anyavállalat magyar leánya itthon akar pályázni, akkor hiába jelentkezik kisvállalati kategóriában, előfordulhat, hogy az anyavállalat miatt akár árbevétel, akár létszám miatt már nagyvállalatnak számít. A Brüsszel Centernél olyan esettel is találkoztak, amikor a megpályázandó tétel nem is szerepelt a támogatási listán: egy kisvállalkozó például technológiai korszerűsítésre adott be egy tendert, ám ezalatt azt értette, hogy polcokkal látja el az irodáját. Ugyancsak probléma, hogy a pályázatok a legalapvetőbb formai kritériumoknak sem felelnek meg.

Bár egyre kevésbé jellemző, máig előfordul az is, hogy a pályázati anyagban nem valós adatot adnak meg a kkv-k - mondta Ferenczy Károly. Szerinte azonban nem érdemes sumákolni, mivel "ez már a harmadik kérdésnél kiderül", így pedig könnyedén eleshetünk a megcélzott támogatástól.

A 2007-2014-es időszakban megnyíló mintegy 8 ezer milliárd eurós teljes keretösszeg 35 százalékán állunk jelenleg, vagyis a rendelkezésre álló források egyharmadát már kifizették, egyharmada már le van kötve és egyharmada még ki sincs írva, márpedig a kétharmad felhasználatlan rész a GDP több mint 20 százalékát teszi ki - mondta Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója egy keddi konferencián. Lehívásban viszont már szinte az utolsó pillanatban vagyunk, hiszen még van másfél év, hogy lekössük a hiányzó egyharmad részt és 3,5 év, hogy le is hívjuk.

A konferencia résztvevőinek többsége a kiutalások felgyorsítását sürgette, többektől elhangzott, hogy a pénzek elköltésében a mennyiség és minőség kérdése is fontos lenne, vagyis fölösleges dolgokra nincs értelme kiszórni a pénzt. Ehhez azonban - mint a kritikákból kiderült - mind a kormányzati, mind a kedvezményezetti oldalon lenne mit javítani.

Korn Beatrix, a Vanessia Kft ügyvezető igazgatója ugyanakkor a megvalósítás pályázati monitoring és adatszolgáltatás nyelvére történő lefordításának fontosságára hívta fel a figyelmet, mondván, hogy ez számos buktatót rejthet magában, még akkor is, ha minden úgy valósul meg, ahogy az a támogatási szerződésben rögzítésre került.

Mit tehetünk?

Fontos, hogy ne a pályázathoz keressünk projektet, hanem a projekthez keressük meg a pályázatot, mivel nagyon sok problémát és kudarcot küszöbölhetünk ki ezzel - hívta fel a figyelmet Korn, aki szerint egy pályázatot nem elég elnyerni, az igazi feladatok ott kezdődnek, ha a projektet meg is kell valósítani. Éppen ezért fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a pozitív támogatói döntést követően ismét gondoljuk át a terveket. Ehhez Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy az első, s talán a legfontosabb szabály: senki se pályázzon azért, mert gondban van a cége, és az így nyert pénzzel reméli áthidalni az akadozó finanszírozást, hiszen az uniós forrás mentőövnek nem alkalmas.

A megfelelő tervezés szükségességét minden megszólalónk kiemelte, Korn szerint az erre fordított idő biztosan megtérül a megvalósítási szakaszban, hiszen megváltozott pályázati rendszer - attól függetlenül, hogy egyszerűsödést hirdet - nagyon összetett, bonyolult és buktatókkal kikövezett.

Kevés, nem kevés?

Sokan kérdezik tőlünk, hogy adott esetben miért csak 30 százalékos a vissza nem térítendő támogatás - mondta Ferenczy Károly, aki szerint ennek is örülni kellene, nem panaszkodni. De volt egy olyan ügyfelünk is, aki azt kérte tőlünk, hogy 90-95 százalékos támogatás alatt ne is küldjünk neki értesítőt - adott képet a magyar kiscégek jelenlegi igényeiről az értékesítési igazgató.

A tervezéshez hozzátartozik az is, hogy mennyire figyelünk oda az önerőre - mondta Ferenczy Károly, aki szerint ez máig nagy probléma, gyakran nincsenek tisztában azzal a vállalkozások, hogy hiába mondjuk 50 százalékos egy pályázat támogatási aránya, ez a legtöbbször utófinanszírozással történik, tehát a projekttervezőnek már a kezdetekkor rendelkeznie kell a teljes összeggel. (Az önerő okozta problémákat a pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is felismerte, így bevezették az úgynevezett szállítói finanszírozást és szállítói előleget. A szervezet tájékoztatása szerint így csak az önerőt és nem a teljes projektköltséget kell biztosítania a kedvezményezettnek, mivel a megvalósításra vonatkozó elszámolás a projekt előrehaladása közben folyamatos.)

A finanszírozás kidolgozása komplex feladat - hangsúlyozta a MAPI vezérigazgatója is, aki szerint az optimális forrásszerkezet kialakításához gyakran több pályázat kombinációját célszerű alkalmazni. Szerinte egy beruházás felelős megtervezése megköveteli, hogy a projektgazda végiggondolja a megvalósítás összes részletét (a műszaki engedélyezéstől az ütemezésen át a közbeszerzésig), s ezeket figyelembe véve mérlegelje a pályázat kínálta lehetőséget. A szabály a régi: kabáthoz vesszük a gombot, és nem fordítva - hangsúlyozta Essősy Zsombor is.

Ne vállaljuk túl magunkat

A pályázatok során nagyon fontos, hogy minden vállalásukat komolyan vegyük, készüljünk az esetleges kockázatokra - hívta fel a figyelmet Korn Beatrix. Tapasztalatai szerint többszöri figyelmeztetésük ellenére is előfordult már, hogy a pályázat megírása során kötelezően és - a nagyobb pontszám érdekében - választhatóan tett vállalásokkal a cégek nem kezdtek el időben foglalkozni, így azok teljesítése a rövid idő miatt veszélybe került. Ide kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy ne feszegessük a határokat, hiszen a jobb pontszám reményében tett könnyelmű vállalások a megvalósítási időszakban könnyen veszélybe sodorhatják a támogatást. Példaként említette, hogy a pályázat benyújtásától számítva, a projekt fenntartási időszakának végéig akár 5 év is eltelhet, mely időszak a cég életében hozhat nem várt változásokat. Ilyen lehet egy, a korábbiakban folyamatos megrendelés kiesése is, amely nagyban befolyásolhatja a cég árbevételét és kihathat a munkavállalói létszámra is.

Egy tipikus hiba

Olyan eset is előfordult már, hogy valaki az alapvető tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket nem tartotta be, mondván az előírt tájékoztató tábla kinézete nem illik bele a cég környezetébe. A helyszíni ellenőrzés alkalmával minderre természetesen fény derült, így ez a "lázadás" a támogatási összeg 10 százalékos megvonásával járt - mondta Korn Beatrix.

Ugyancsak sok kellemetlenséget okozhat, hogyha a vállalkozás életében vagy a projektben történő változásokat, esetlegesen felmerülő kérdéseket nem jelzi a pályázatíró vagy közvetlenül a Közreműködő Szervezet felé, pedig "minden probléma megoldható, kezelhető, amennyiben azt időben jelezzük". Ezzel kapcsolatban azonban Korn kiemelte, hogy először inkább a pályázati tanácsadóhoz forduljunk, mivel a pályázat elbírálói felé feltett jóhiszeműen kérés akár a támogatásba is kerülhet.

A kötelező elvárásokat már könnyű teljesíteni

A kötelező feltételeket ma már könnyebben teljesítik a kkv-k - mondta Ferenczy Károly. A Brüsszel Center értékesítési igazgatója szerint a pályázati ciklus kezdetén voltak ezzel problémák, hiszen ekkor még árbevétel növekedést kértek a kiírók. Ez azonban nem volt életszerű, hiszen nehezen lehet elvárni például egy új targoncától, hogy növelje a bevételeket - magyarázta Ferenczy, aki szerint ehhez képest könnyebben teljesíthetőek lettek mára a feltételek, hiszen a jelenlegi vállalás szinte kizárólag a munkahely megtartására törekszik. "Ma már beálltak arra a létszámra a hazai kiscégek, mellyel gazdaságosan tudnak működni, sőt a legtöbb esetben egy munkatárs elküldése már a működőképességet veszélyeztetné" - mondta az igazgató, aki szerint a kötelezően elvárt öt százalékos béremelés sem okoz nagy problémákat, mivel akik túlélték a válságot, azok ezt - akár a bérkompenzációs pályázattal, de - teljesíteni tudják.

Ezzel szemben a garanciavállalás már problémákat okozhat, így például gyakran kérnek biztosítékot az előlegre, ami ideális esetben egy ingatlan lehetne, ám a magyar kiscégeknek csak kisebbik hányada képes arra, hogy olyan tehermentes ingatlant találjon, amire bankgaranciát lehet szerezni - magyarázta Ferenczy.

Újabb adatok? Legyünk türelmesek!

Nagyon fontos, hogy ne érezzük egy-egy hiánypótlás kézhez vételekor, hogy nem teljesítettük az elvárásoknak megfelelően a feladatot - emelte ki Korn. Mint mondta, a Közreműködő Szervezetek által kiadott útmutatások nem minden esetben teljes körűek és az abban esetenként tett módosítások sem mindig jutnak el azonnal a kedvezményezettekhez, így türelemmel kell lenni akkor is, ha nem érezzük jogosnak a hiánypótlás kérését, mivel az abban kérteket már egyszer teljesítettük.

 

QP | Quality Placement