Módosult a Környezet és Energia Operatív Program egyes pályázatainak beadási határidői, így a helyi hő és villamosenergia-igény, illetve a helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogató felhívások beadásának legkorábbi időpontja - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében megjelent "Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című (KEOP-2012-4.10/A kódszámú) pályázati kiírásra a pályázatok benyújtása legkorábban 2013. február 25-től, a "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című (KEOP-2012-4.10/B kódszámú) pályázati kiírásra a pályázatok benyújtása legkorábban 2013. február 21-től lehetséges (a korábbi 2013. február 18-i dátum helyett).

A haladék abból a szempontból érhető, hogy értesüléseink szerint a kitöltőprogrammal problémák adódtak, azonban a nagyvállalkozásnak minősülő pályázók (több, mint 250 foglalkoztatott, 50 millió euró feletti forgalom, 43 millió euró feletti mérlegfőösszeg) rossz hír, hogy önálló belső dokumentumban szükséges elemezniük - és a támogatási kérelemmel egyidejűleg benyújtaniuk - a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét.

A dokumentumnak alá kell támasztania azt, hogy az alábbi kritériumok közül egy vagy több teljesül:

- a támogatás következtében lényegesen megnövekszik a projekt mérete, vagy

- a támogatás következtében lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre, vagy

- a támogatás következtében lényegesen nő a Kérelmező által a projektre fordítandó összeg, vagy

- a támogatás következtében lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

- az igényelt támogatás nélkül nem került volna sor a támogatási projekt végrehajtására az érintett térségben.

A napokban az NFÜ egyébként több KEOP-pályázatot felfüggesztett, a február 15., péntek 24 óráig postára adott pályázatokat azonban az ügynökség még elbírálja:

Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú), az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú), valamint a Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című (KEOP-2012-5.4.0 kódszámú) pályázati felhívást a közvilágítás energiatakarékos átalakítása tevékenységre vonatkozóan felfüggesztette az NFÜ, ám pár óráig még beadhatóak.