A magyar közigazgatás korrupciós kockázatainak felmérését kezdi meg az Állami Számvevőszék egy önálló kutatási projekt keretében a holland számvevőszék már bevált módszertanát felhasználva. A tervek szerint 2010 őszén, majd ezt követően évente országos adatfelvételt keretében fölállítja a közigazgatás korrupciós kockázati adatbázisát, amelynek felhasználásával megoldásokat is keresnek a felmerülő problémákra. A projekt célcsoportja a teljes magyar közszféra, amely 13 600 közigazgatási szervet érintené elvileg, ám a kutatás a 3000 legfontosabb intézményre koncentrál. A kutatási eredmények - az évente készített tesztek - adatbázisa nyilvános lesz, így viszonylag könnyen képet nyerhet bárki egy intézmény korrupciós védettségéről vagy épp kiszolgáltatottságáról. A projekt célja elsősorban a megelőzés, és csak ezt követi a szankcionálás lehetősége. A korrupciós kockázatok tekintetében előzetesen számos olyan terület elkülöníthető - közbeszerzések, hatósági engedélyező tevékenységek, uniós támogatások pályáztatása -, amelyek külön részletes megvizsgálása indokolt. A kutatás elsődleges célja a korrupciós kockázatok csökkentése, a közigazgatás hatékonyságának növelése, és az eljárási költségek csökkentése a korrupció kiszűrésével. Amennyiben a korrupciós kockáztok felmérése során egy intézménynél az átlagtól elérő kockázatokat értékelnek, ezeket az adatokat számvevők az ellenőrzéseik során felhasználják - ha szükséges akkor célvizsgálatot indítanak az adott intézménynél.
QP | Quality Placement