Ha már kiválasztották az igényeiknek és a pénztárcának is megfelelő járművet, mindenképp érdemes tájékozódni, kitől is fogják a család új gépkocsiját megvásárolni. Ennek két okból van jelentősége. Egyrészt, megismerve az eladót, illetve annak szokásait, nemcsak irányított kérdésekkel lehet tájékozódni a gépjármű állapotáról, de az elmondásokból is leszűrhetők bizonyos következtetések.

Másik oldalról – ha esetleg az autóval kapcsolatban probléma adódna a későbbiekben – az eladó személye meghatározó abban, hogy milyen jogorvoslati fórumokat lehet igénybe venni, ha esetleg az eladóval nem sikerülne dűlőre jutni.

Miután megismerték az eladó személyét, feltétlen győződjenek meg a gépjármű állapotáról is. Ehhez jó kiindulópont lehet az előbb már említett, eladóval történő beszélgetés, de biztosra csak akkor lehet menni, ha megbízható szakemberrel is átvizsgáltatják az autót. Amennyiben az eladónak nincs rejtegetni valója, ehhez hozzá fog járulni. Attól, hogy valami mutatós kívülről, a máz alatt meglepő dolgokra derülhet fény.

A tényleges kilométer szám ismerete vagy annak eltitkolása az utóbbi időben sajnos mind gyakoribbá vált. Feltétlenül szerezzék be az autó szervizkönyvét, illetve ügyfélkapu használatával kérdezzék le az alapadatait a díjmentesen elérhető Jármű Szolgáltatási Platformról, és szükség esetén kérjék be a márkaszerviztől az autó karbantartási múltjáról a tájékoztatást. Ha az eladó elzárkózik a szervizkönyv bemutatásától vagy arra hivatkozik, hogy nem tudja hol történt az autó szervízelése, célszerű elállni a kinézett gépkocsi megvásárlásától.

Ha az előbbiekkel elégedettek, alá lehet írni a szerződést. Mindig olvassák el, mit is írnak alá, nehogy olyan feltételt tartalmazzon, amely nem a valóságnak megfelelően történt, vagy adott esetben a vevő számára hátrányos következményt hordozna.

Leggyakoribb ilyen eset a gépjármű állapotáról történő tájékoztatással kapcsolatban szokott előfordulni. Ha a szerződés csak általánosabb megfogalmazással tartalmazza a tájékoztatás megtörténtét, utána a feleken múlik az azzal szembeni bizonyítás.

Így például ha a szerződés csupán azt rögzíti, hogy az eladó a gépjármű állapotáról a vevőt tájékoztatta, aki azt megtekintett állapotban megveszi, később azonban olyan hibája bukkan fel a gépjárműnek, amely szóban nem hangzott el, és szemrevételezéssel észlelni sem lehetett, a vevőn áll annak bizonyítása, hogy a hiba az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában fennállt, és azt nem is ismerte.

Mit lehet tenni, ha a megvásárolt járművel problémák adódnak? Mindenek előtt érdemes szakemberhez fordulni a hiba szakszerű feltárása érdekében. Ha az derül ki, hogy a hiba már a vásárlás előtt fennállt, de arról nem adtak megfelelő tájékoztatást, késedelem nélkül fel kell venni a kapcsolatot az eladóval, és jelezni részére a történteket. Jobb esetben sikerül megegyezni a feleknek a költségek viseléséről. Ha mégsem, igényérvényesítési fórumokhoz lehet fordulni.

Jogi személy eladó esetén a kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületekhez lehet fordulni, amelyek ingyenes, gyors eljárás keretében nyújthatnak megfelelő jogorvoslatot, de ezt követően, vagy ehelyett a polgári eljárások is nyitva állnak.

Ugyanúgy segíteni fog a Magyar Autóklub is a fogyasztónak, keressék bátran a FEOSZ tagszervezetét is, ha kérdésük van.

Természetes személy eladó esetén a bírósághoz fordulás az egyetlen út. Mielőtt azonban nekivágnak az egész procedúrának, érdemes végiggondolni, hogy a bíróság csak akkor ad helyt az igénynek, ha a hiba független a jármű használtságától, illetve az elhasználódás számítható mértékét jelentősen túllépi.