A 2017. augusztus 18-án kezdődött projekt végrehajtása érdekében létrejött konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági (TM) Zrt., a konzorciumi tagjai pedig a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Erdészeti Tudományos Intézete. A konzorcium korábban "A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása" címmel nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs hivatalhoz a GINOP keretében. A program pedig több mint 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 2021. szeptember 30-ig tartó projekt teljes költségvetése 1,9 milliárd forint, amelyből 298 millió forint a TM Zrt. vállalt hozzájárulása.

A program végrehajtásának négy éve alatt 22 kutatási téma, és kutató csoport olyan potenciálisan piacképes növényekkel kísérletezik, és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani. Mindezt több mint 160 kutató és kutatási segédszemélyzet, egyéb k+f tevékenységet végző szolgáltató és szakértő bevonásával végzik.

Az elmúlt két év során kialakították már a kutatási infrastruktúrát, egy Tudásközpont laborépületét a TM Zrt. területén egy meglévő épület felújításával, átépítésével. Tudáspark részeként egy 500 négyzetméteres klímaházat is felújítottak, ahol különböző klimatikus viszonyokat modelleznek, ami több kutatási téma alapjául szolgál majd. A kutatást szolgáló konténertelep és fajtaválaszték helyének kialakítása, bemutatókert létrehozása szintén a tudáspark részeként valósul meg. A k+f tevékenységhez szükséges eszközök, műszerek, a kutatáshoz szükséges anyagok beszerzése folyamatosan zajlik. Az informatikai háttér fejlesztése viszont már befejeződött, létrehoztak egy kutatói adatbázist, amely komplex informatikai platformot biztosít a kutatási folyamat során az eredmények prezentálhatósága érdekében. Elkezdődött a növényvédelmi rendszer felállítása is. A konzorcium különböző megvalósulási helyszínein telepítettek négy meteorológiai mérőállomást, melyek az általuk gyűjtött környezeti adatokat egy központi rendszerben tárolják.

A projekt keretében a fásszárú, egynyári és évelő lágyszárú, továbbá hatóanyagáért termesztett növények genetikai hasznosítását végzik el, egyúttal új technológiákat és módszereket fejlesztenek ki. Az ökológiai kutatás területén szaporodásbiológiai feltárás, szaporítás-technológiák kidolgozása történik meg. Értékelési módszereket dolgoznak ki a fásszárú növényeknél a környezeti hasznosság tekintetében, emellett a faiskolák alapanyagaként szolgáló törzsültetvény létrehozása is terv szerint halad. Cél, hogy az egynyári növények rezisztenciáját növeljék, genetikai variabilitását rögzítsék klónozással, új kiültetési formákat alakítsanak ki. Só- és hőtűrésre szelektált, maximális díszértékű populációt hoznának létre, de céljaik között szerepel a fokozott környezeti tűrőképességgel rendelkező növényfajok kutatása és termesztése, különböző növényvédelmi módszerek kidolgozása is.

A projekt megvalósítása során létrejövő termékeket, technológiákat és módszertanokat a piac különböző szereplői számára tervezik értékesíteni, tudományos szinten pozícionálva a keletkező produktumokat. A tervek szerint fásszárú, lágyszárú és hatóanyagért termesztett fajtajelölteket, valamint úgynevezett szuperelit anyagot és szaporító anyagot állítanak majd elő. Ezeket a termékeket főként a hazai, kis- és középvállalkozások, kis gazdaságok számára kívánják értékesíteni. Szaporítás-technológiai, növényvédelmi és termékfejlesztési módszertant is kidolgoznak, ami a hazai gazdálkodók, kertészek számára szintén könnyen elsajátítható, emellett az európai és ázsiai piacok részéről számítanak nagy érdeklődésre ezeknek a fejlesztéseknek kapcsán. A projekt eredményeit az oktatás számára is elérhetővé teszik.