Az elemzők tehát meglehetős bizonytalanságot árultak el a hiány mértékét illetően, amit aztán igazolt is a jegybank adata. A hiány egy év alatti több mint 3 és félszeresére való duzzadásában meghatározó az áru és az osztalékfizetés kiadási többletének növekedése, valamint a szolgáltatások - ezen belül az idegenforgalom - bevételi többletének csökkenése. A szezonális hatások kiszűrésével számított egyenleg 492 millió euró hiányt mutat. A szezonális hatásoktól megtisztított folyó fizetési mérleg hiányának 2001 utolsó negyedévétől tapasztalható folyamatos növekedése mögött döntő részben az idegenforgalmi bevételek jelentős elmaradása áll. Ehhez hozzájárul az áruforgalom és az egyéb szolgáltatások egyenlegének kisebb mértékű romlása is. Novemberben az adósságot nem generáló tőketételeknél mért nettó forrásbeáramlás 54 millió euró volt. A profitrepatriálást 100 millió euróra tették az elemzők, ez 71 millió euró lett. Novemberben az áruforgalom egyenlegének kiadási többlete 3,241 milliárd euró export és 3,525 milliárd euró import egyenlegeként alakult ki. A kivitel 417 millió, a behozatal 494 millió euróval haladja meg az előző év azonos havi adatát. A szezonálisan kiigazított egyenleg novemberben megegyezik az előző havi adattal. Az idegenforgalomban megjelent 220 millió euró bevétel 132 millió euróval alacsonyabb, míg a 135 millió euró kiadás 15 millióval nagyobb az előző év novemberi adatnál.
QP | Quality Placement