Az ÁSZ hírportálján csütörtökön megjelent beszámoló szerint Hegmanné Nemes Sára hangsúlyozta: ki kell alakítani egy olyan szervezeti struktúrát és egy olyan finanszírozási eszközrendszert, amely lehetővé teszi a rezsicsökkentés fenntarthatóságát, illetve ipari fogyasztókra történő kiterjesztését is.

Az államtitkár kifejtette, kormányzati irányítás alatt kell tartani a kiemelt nemzeti közvagyont és a közszolgáltatást ellátó társaságokat. Ezzel az állam meghatározó és megkerülhetetlen tényezője lesz a lakosság és a gazdaság közüzemi szolgáltatásoknak - mondta a beszámoló szerint. Az előadó rámutatott: a közszolgáltatásokat, különösen a villamos energia, a földgáz, illetve a távhőszolgáltatást, a víziközmű-szolgáltatást és a hulladék közszolgáltatást alapvetően non-profittá kell tenni.

Hegmanné kitért arra: az egységes állami vagyongazdálkodási rendszer biztosítja, hogy a nemzeti vagyon valamennyi elemét azonos tulajdonosi szemlélet alapján kezeljék.

Az új kormányzati ciklusban folytatni kell az állami feladatellátásához nem szükséges ingatlanok átadását az önkormányzatok és társadalmi szervezetek részére, úgy, hogy azok minden esetben a legmegfelelőbb formában hasznosuljanak a jövőben - hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy az eddig lezajlott szervezeti átalakítások eredményességét igazolja, hogy a szűkös költségvetési lehetőségek és a kedvezőtlen piaci viszonyok ellenére az állami tulajdonú társaságok gazdálkodása stabil, és összességében az ország legnagyobb munkáltatói között vannak.

Hegmanné elmondta: az NFM-ben már dolgoznak az állami társaságok egységes működtetésének modelljén, ami azt is jelenti, hogy a jövőben szervezetileg el kell határolni a társasági formában ellátandó közfeladatokat, a vállalkozási tevékenységen belül pedig a non-profit és a for-profit feladatokat.

Warvasovszky Tihamér ÁSZ-alelnök előadásában kifejtette: az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlásának hosszú évek óta fennálló problémája, hogy a vagyon-nyilvántartási adatok nem megbízhatóak és nem teljes körűek. Bizakodásra ad okot és az ÁSZ korábbi ajánlásainak is megfelel ugyanakkor, hogy az NFM felügyelete mellett már készül az országleltár, ami alapja lehet a valamennyi állami vagyonelemet tartalmazó állami vagyonleltárnak.

Warvasovszky Tihamér kifejtette: az önkormányzati és állami cégekre való rálátás nélkül az ÁSZ nem tudja ellátni a nemzeti vagyon ellenőrzésére vonatkozó törvényi feladatát. Kiemelte azt is, hogy a vagyongazdálkodás, a vagyon nyilvántartása, pótlása, alapjaiban határozza meg a közszolgáltatások fenntarthatóságát. Hozzáfűzte: figyelni kell a közüzemi szolgáltatások árképzésére is, ami az ÁSZ álláspontja szerint alapvetően közgazdasági kérdés. A megalapozott ár-döntésekhez meg kell követelni a pontos elszámolást, annak ellenőrzését, ezért a számvevőszéki ellenőrzések egyik fontos területe az árképzést szolgáló önköltségszámítás megléte, illetve annak átláthatósága, megalapozottsága - ismertette a hírportál szerint az alelnök.

QP | Quality Placement