A tervezet motorfajta, teljesítmény és környezetterhelés alapján öt kategóriát állít fel, amelyekre tételesen állapítja meg a regisztrációs adó értékét. Ennek legkisebb összege 90 ezer, a legmagasabb pedig 1,6 millió forint. Az új adó bevezetésével Magyarország eleget tesz annak az uniós elvárásnak, hogy a csatlakozással egyidejűleg megszűnjenek a tagországokból származó termékek utáni vám- és vámjellegű költségvetési befizetések, így a fogyasztási adó is. Ehelyett regisztrációs adó terheli a személyautók forgalomba helyezését. Amíg jelenleg a jármű műszaki paraméterei alapján, százalékos arányban határozzák meg a fogyasztási adó összegét, addig a regisztrációs adó fix összegű lesz. A regisztrációs adó nemcsak az új járművekre, hanem a használt autók üzembe helyezésére, valamint az autó átalakítására is vonatkozik. (Ez utóbbi esetben csak a változás arányában kell a különbözeti adóösszeget megfizetni.) A kormányzat szándékai szerint különösen a használt autók esetében hozhat nagyobb arányú költségvetési bevételt a fix adó, mivel az egyes kategóriaösszegek nem függnek majd a számlaértéktől, így elejét lehet venni az alulszámlázásnak. A regisztrációs adót a vámhatóság állapítja meg adókivetéssel, az EU-n kívülről beérkező személygépkocsiknál és lakóautóknál a vámeljárás keretében határozzák meg a fizetési kötelezettséget. A Magyarországon első ízben nyilvántartásba vett járművek után a forgalmazónak negyedévente adóelőleget kell fizetnie. (Ennek magyarázata, hogy a regisztrációs adó ne okozzon fennakadást a már kialakult értékesítési szokásokban.) A tervezet a muzeális jellegű személyautók esetében – a környezetvédelmi besorolás osztályzatától függetlenül – 200 ezer forintot javasol bevezetni.